Fotografie en video

Fotografie

Beeld is een belangrijk onderscheidend element binnen de huisstijl. Om de beelden zo optimaal mogelijk te laten spreken, werken we in onze middelen bij voorkeur met een beperkt aantal grote foto’s en niet met een veelheid aan kleine foto’s. We plaatsen foto’s in zijn geheel en waar mogelijk aflopend. We maken geen gebruik van samengestelde beelden (meerdere foto’s bewerkt tot één beeld). Op covers van brochures wordt ook altijd gewerkt met één beeld.

Video

Om de video’s binnen de TU Delft een uniforme uitstraling te geven en een duidelijke afzender hebben we templates ontwikkeld voor intro’s, outro’s en naamsvermeldingen. Het intro zal slechts 2 – 3 seconden duren waarna de video direct start. De outro kan langer aanhouden en ruimte bieden voor extra informatie.

Heb je vragen over leveranciers waar we mee samen werken, neem dan contact op met Dominique Meijer (d.a.u.meijer@tudelft.nl).

Er is een TU Delft corporate video ‘YOU’ beschikbaar die bij presentaties vertoond kan worden. Hieronder vind je de downloads.


Contact

Fotografie
Danielle Brinkhuis
D.Brinkhuis@tudelft.nl

Video
Dominique Meijer
D.A.U.Meijer@tudelft.nl