Fotografie

Fotografie is een sterk visueel middel om onze inhoudelijke boodschap te ondersteunen, versterken en onze doelgroepen te verleiden zich verder te verdiepen. Onze beeldtaal komt voort uit de merkwaarden van de TU Delft.


Voorbeelden

Challenge the viewer

Change the perspective

Feel the impact


Tools

TU Delft Beeldportal

De beeldportal is het beheersysteem voor corporate beeldmateriaal van de TU Delft, deze tool is in beheer en gebruik bij de afdeling communicatie. Op dit moment is het aantal useraccounts volledig bezet, we onderzoeken hoe we de portal in de toekomst kunnen ontsluiten voor breder gebruik. Ben je op zoek naar specifiek beeldmateriaal, stuur dan een verzoek aan: visualcommunication@tudelft.nl


Getty Images

De TU Delft heeft een abonnement bij stockbureau Getty Images, stockbeelden kunnen worden ingezet onder een aantal voorwaarden:

 • Stockbeelden worden ingezet voor TU Delft doeleinden
 • Stockbeelden worden niet verstrekt voor gebruik aan derden of open source doeleinden
 • Waar mogelijk en passend in het design wordt Getty Images vermeld als bron

Gebruik voor TU Delft huisstijlrichtlijnen

 • Stockbeelden worden alleen gebruikt, wanneer het hoofdonderwerp van de boodschap niet met TU Delft materiaal kan worden verteld
 • Waar er mensen prominent op de foto staan, gebruiken we bij voorkeur geen stockfotografie maar foto‚Äôs waarbij personen zijn afgebeeld die werken of studeren aan de TU Delft

PPIXL

Voor het maken van portretfoto‚Äôs voor grote groepen medewerkers, kan fotograaf Marcel Krijger worden ingezet met zijn softwaretool PPIXL. Het voordeel van het werken met deze partij is dat het hele proces van het uitnodigen, tot aan de foto aanlevering volledig wordt gefaciliteerd. Daarnaast is er in samenwerking met team visual communication een herkenbare stijl gecre√ęerd, waardoor er een lijn is in de kwaliteit en herkenbaarheid van de foto‚Äôs. Achteraf kunnen medewerkers zelf via de tool de gewenste foto‚Äôs downloaden en gebruiken voor diverse doeleinden zoals E-service, LinkedIn, Teams.


Preferred suppliers

De TU Delft heeft voor de fotografie een aantal fotografen gecontracteerd, deze fotografen hebben alleen hun eigen expertise, kennen de TU Delft goed en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Door te werken met deze fotografen, waarborgen we de kwaliteit en uitstraling van ons beeldmateriaal, daarbij is de samenwerking en belangrijke zaken als gebruiksrecht contractueel vastgelegd.


Auteursrecht

Voor het maken en gebruiken van foto- en videografie (kortweg: beeldmateriaal) sluiten wij altijd een overeenkomst met de fotograaf en (indien van toepassing) ook de personen die op het beeldmateriaal zichtbaar zijn afgebeeld. TU Delft werkt daarbij met ‚Äėpreferred suppliers‚Äô, waarmee we in de overeenkomst onder meer afspreken dat we als TU Delft het gebruiksrecht hebben op het beeldmateriaal. Dit betekent dat we het beeldmateriaal mogen inzetten voor TU Delft (communicatie) doeleinden en/of andere concrete doelen voor het gebruik.

Let op! het doel van het gebruik moet overeenkomen met de afspraken die zijn gemaakt met de fotograaf en/of geportretteerde.

Voorbeeld: het beeldmateriaal mag gebruikt worden op de TU Delft website, TU Delft social mediakanalen, TU Delft drukwerk zoals brochures & flyers.

Ook spreken we vaak af dat het beeldmateriaal door derden kan worden gebruikt, mits dit in de context met de TU Delft is en onze doelen dient. Het mag door een derde partij op geen andere wijze worden doorverkocht, opgeslagen of voor andere doeleinden worden ingezet. Ook dit zal in een overeenkomst vastgelegd moeten zijn. Wanneer beeldmateriaal dus op een andere wijze gebruikt wenst te worden, bijvoorbeeld door derde partijen waarmee de TU Delft of de fotograaf contact heeft, dan dient dat altijd in onderling overleg en pas na schriftelijke toestemming te gebeuren.

Het auteursrecht op een foto ligt altijd bij de maker, dat betekent dat de maker (in dit geval fotograaf of videograaf) eigenaar is en blijft van het beeldmateriaal, en deze bijvoorbeeld mag gebruiken voor zijn/haar eigen online portfolio. Daarnaast kan op beeldmateriaal ook portretrecht rusten en zal er voor gebruik van de foto in sommige gevallen ook toestemming van de geportretteerde moeten zijn (zie hieronder meer).


Naamsvermelding

Bij het gebruik van beeldmateriaal in TU Delft middelen vermelden we de naam van de beeldmaker waar mogelijk. Wanneer niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, is naamsvermelding van de maker verplicht. Het gaat dan om met name de volgende gevallen:

 • drukwerk, zoals jaarverslagen, boeken, wetenschappelijk magazines; zet de naam van de maker direct onder het beeld of in de colofon.
 • online, waaronder social media posts : we vermelden de naam van de maker met een @ en anders #.
 • redactionele artikelen op de website: we vermelden de naam van de maker direct onder het beeld of in een goed zichtbaar voetnoot.

Portretrechten versus AVG

Wanneer een persoon herkenbaar is afgebeeld, is sprake van een ‚Äúportret‚ÄĚ. Naast het feit dat de herkenbaar afgebeelde persoon een portretrecht heeft op het geportretteerde beeldmateriaal, is een portret ook een persoonsgegeven(je kunt hiermee immers een persoon identificeren). In het kader van de AVG (‚ÄúAlgemene Verordening Gegevensbescherming‚ÄĚ) moeten we toestemming hebben van de geportretteerde om het  portret te mogen ‚Äúverwerken‚ÄĚ (lees: publiceren). Daarvoor gebruiken we een Vrijwaringsovereenkomst, deze is tweetalig beschikbaar. Met deze overeenkomst leg je alles rondom gebruik van het beeld af met degene die geportretteerd is.

Wist je dat?: een gezicht niet direct herkenbaar in beeld hoeft te zijn om een persoon volgens de wet identificeerbaar te maken (dus sprake van portretrecht en persoonsgegeven)? Dit kan namelijk ook een bepaald kenmerkende lichaamshouding, silhouet, haardracht, hoofddeksel, kleding of andere uiterlijke kenmerken zijn.

Als gevolg hiervan, zal voor gebruik van beeldmateriaal waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld vooraf toestemming van de geportretteerde moeten worden verkregen.

Er zijn echter situaties waarbij toestemming niet nodig is, hieronder een aantal veelvoorkomende situaties bij de TU Delft.


Voorbeeld: evenementen

Bij het filmen of fotograferen op een congres of evenement kost het onevenredig veel inspanning om alle deelnemers vooraf om toestemming te vragen. Het filmen of fotograferen mag, mits:

 • Voor aanvang van het evenement aan de bezoekers schriftelijk is gecommuniceerd dat er wordt gefilmd/ gefotografeerd (bij aanmelding en/of binnenkomst).
 • De beelden een journalistiek doel hebben, dus verslaglegging van het evenement; Dat betekent dat de beelden niet zomaar voor andere doeleinden mogen worden gebruikt, zoals promotie voor een toekomstig evenement. Als je meervoudige doelen hebt, zorg dan voor een overeenkomst met de personen die in beeld komen.
 • Publicatie niet een redelijk belang van de geportretteerde schendt. Denk aan situaties waarbij een persoon door publicatie zou worden geschaad in de persoonlijke levenssfeer (privacybelang).

Voorbeeld: buiten op de campus ‚Äėspontane‚Äô situaties met personen fotograferen

Gebruik van portretten die buiten op de campus zijn gemaakt zijn in principe toegestaan, mits de publicatie niet een redelijk belang van de geportretteerde schaadt. Hier is ook relevant wat het doel van de fotografie is en hoe prominent de geportretteerde staat afgebeeld op de foto. Wanneer het doel is om een foto van de openbare weg te maken en daarbij ‚Äútoevallige passanten‚ÄĚ komen is haast onvermijdelijk.


Voorbeeld: binnen de TU Delft gebouwen ‚Äėspontane‚Äô situaties met personen fotograferen

Ten aanzien van foto’s in besloten ruimtes gelden striktere regels. In geval van opzettelijk filmen of fotograferen binnen de TU Delft gebouwen dient altijd vooraf een schriftelijke aankondiging plaats te vinden. Daarnaast geldt ook hier dat de publicatie niet een redelijk belang van de geportretteerde mag schaden.


Downloads