Samenwerking Ministerie IenW

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de TU Delft en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden er jaarlijks masterclasses en een Summerschool georganiseerd voor medewerkers in brede zin van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Klik hier naar het overzicht Masterclasses