Masterclasses

In deze masterclasses gaan wetenschappelijk onderzoekers de dialoog aan met de beleidswereld. De masterclasses passen in het beleid van deze drie organisaties om kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van de fysieke leefomgeving te stimuleren en kennis met elkaar te delen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer mobiliteit, watermanagement, slimme steden, innovatie en klimaatverandering.

Doelgroep is het ministerie zelf, maar ook medewerkers van andere departementen, overheidsorganisaties en kennisinstellingen zijn van harte welkom. De masterclasses worden online gehouden (gedurende de pandemie).

Naast wetenschappers van de TU Delft leveren ook onderzoekers van andere universiteiten en kennisinstellingen regelmatig een bijdrage.


De volgende Masterclass die wordt georganiseerd heet De IenW-er als verandermanager: Sleutelmethodologieën voor de IenW-Transities

We staan als IenW voor grote maatschappelijke uitdagingen zoals de transitie naar een circulaire economie, een klimaatneutrale economie en emissieloze mobiliteit. Technologie speelt een belangrijke rol in onze aanpak van deze uitdagingen. Tegelijkertijd zien we een kloof tussen technologie en dat wat er nodig is om de maatschappij in beweging te krijgen en transities tot stand te brengen. Om gericht in te grijpen zijn innovatieve oplossingen en interventies nodig. Maar hoe ontwikkelen we deze oplossingen en zorgen we voor de juiste maatschappelijke impact?  Dit kan niet zonder een aanpak waarbij je over grenzen van dossiers, sectoren, ministeries en disciplines heen gaat. Verschillende beleidsdossiers en programma’s overlappen elkaar en vertonen ingewikkelde wisselwerkingen. Daar lopen we zowel bij het formuleren van beleid als de uitvoeringspraktijk van RWS tegen aan. Nieuwe inzichten in en ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën en methodieken zijn onontbeerlijk bij het opstellen en uitvoeren van programma’s waarin verschillende belangen tegenover elkaar lijken te staan. Hoe kun je omgaan met zo’n schijnbare tegenstelling en vooruitgang mogelijk maken? Volgens Paul Hekkert en Conny Bakker zijn daar sleutelmethodologieën voor nodig.

Tijdens deze inspiratiesessie vertellen Paul Hekkert en Conny Bakker hoe ‘Key Enabling Methodologies’ kunnen helpen bij het effectiever vormgeven van de IenW-transities. Ze gaan daarbij ter illustratie in op specifieke beleidsuitdagingen maar hun betoog is nadrukkelijk voor alle IenW-beleidsmedewerkers relevant.

Eerst houden de twee wetenschappers een inleiding. Vervolgens is er een korte reflectie door IenW. Daarna is er gelegenheid voor vragen en discussie met de zaal.

De sessie vindt plaats in een hybride vorm en staat onder leiding van prof. dr. ir. Vincent Marchau (Technische Universiteit Delft en Radboud Universiteit).
Datum: 12 april 2023

Tijdstip: van 15:00 tot 16:30 uur

Locatie: Ziinn, Den Haag Centraal, u kunt de sessie ook online volgen

Meer info en aanmelding

------

Voor alle voorgaande masterclasses verwijzen wij u graag naar eerdere masterclasses.

Tot ziens!