Masterclasses

In deze masterclasses gaan wetenschappelijk onderzoekers de dialoog aan met de beleidswereld. De masterclasses passen in het beleid van deze drie organisaties om kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van de fysieke leefomgeving te stimuleren en kennis met elkaar te delen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer mobiliteit, watermanagement, slimme steden, innovatie en klimaatverandering.

Doelgroep is het ministerie zelf, maar ook medewerkers van andere departementen, overheidsorganisaties en kennisinstellingen zijn van harte welkom. De masterclasses worden online gehouden (gedurende de pandemie).

Naast wetenschappers van de TU Delft leveren ook onderzoekers van andere universiteiten en kennisinstellingen regelmatig een bijdrage.


Lessen uit ‘Bicycle Challenges’ voor mobiliteitsbeleid

De onderzoekers van het project Bicycle Challenges: Past, Present, and Future of Sustainable Urban Mobility analyseren de governance van fietsen als onderdeel van duurzame stedelijke mobiliteit vanuit een langetermijnperspectief en de opkomst van verschillende generaties mobiliteitsconcepten. Wat kunnen we leren uit historische casussen rond de Wet Personenvervoer, de opzet van het Nederlandse fietspadennetwerk en het Verkeersfonds?
De masterclass geeft een voorproef van de rijke oogst in 2021.

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW-ASA en Rijkswaterstaat, in nauwe samenwerking met TU Delft en TU Eindhoven. Jan Anne Annema van de TU Delft zit deze voor.

Door: Ruth Oldenziel, Patrick Bek, Henk-Jan Dekker en Jan Ploeger, allen TUE
Datum: 14 oktober 2021
Tijdstip: van 15.00 tot 17.00 uur
Locatie: online, u ontvangt een WebEx-link van ons
Meer informatie en aanmelden
 

------

Voor alle voorgaande masterclasses verwijzen wij u graag naar eerdere masterclasses.

Tot ziens!