Masterclasses

In deze masterclasses gaan wetenschappelijk onderzoekers de dialoog aan met de beleidswereld. De masterclasses passen in het beleid van deze drie organisaties om kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van de fysieke leefomgeving te stimuleren en kennis met elkaar te delen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer mobiliteit, watermanagement, slimme steden, innovatie en klimaatverandering.

Doelgroep is het ministerie zelf, maar ook medewerkers van andere departementen, overheidsorganisaties en kennisinstellingen zijn van harte welkom. De masterclasses worden online gehouden (gedurende de pandemie).

Naast wetenschappers van de TU Delft leveren ook onderzoekers van andere universiteiten en kennisinstellingen regelmatig een bijdrage.


De volgende Masterclass die wordt georganiseerd is op 12 september a.s. en heet Rechtvaardigheid in klimaat en mobiliteit.

Een emissieloze mobiliteit en klimaatneutrale economie is niet alleen een kwestie van techniek. Er spelen belangrijke ethische, juridische en politieke overwegingen mee. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat investeringen in duurzame bereikbaarheid terecht komen bij alle groepen in de samenleving en niet alleen bij groepen die toch al mobiel zijn? En hoe verdelen we de lusten en de lasten van klimaatmaatregelen evenredig? Kortom: hoe maken we ‘goed’ IenW-beleid - met oog voor ‘equity’ (gelijkheid) en ‘fairness’ (eerlijkheid) en ‘justice’ (rechtvaardigheid)?

Tijdens deze inspiratiesessie zoomen we in op de beleidsvelden klimaat met Diane Reckien (Universiteit Twente) en mobiliteit met Dick Ettema (Universiteit Utrecht).

Eerst houden de twee wetenschappers een inleiding. Vervolgens is er een korte reflectie door iemand vanuit IenW. Daarna is er gelegenheid voor vragen en discussie met de zaal.
De sessie vindt plaats in een hybride vorm en staat onder leiding van prof. dr. ir. Vincent Marchau (Technische Universiteit Delft en Radboud Universiteit).

Door: Diana Reckien (UT) en Dick Ettema (UU)
Datum: 12 september 2023
Tijdstip: van 15:00 tot 16:30 uur 
Locatie: nabij Den Haag Centraal en wordt nog bekend gemaakt, u kunt de sessie ook online volgen

Meer info en aanmelden

------

Voor alle voorgaande masterclasses verwijzen wij u graag naar eerdere masterclasses.

Tot ziens!