Masterclasses

In deze masterclasses gaan wetenschappelijk onderzoekers de dialoog aan met de beleidswereld. De masterclasses passen in het beleid van deze drie organisaties om kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van de fysieke leefomgeving te stimuleren en kennis met elkaar te delen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer mobiliteit, watermanagement, slimme steden, innovatie en klimaatverandering.

Doelgroep is het ministerie zelf, maar ook medewerkers van andere departementen, overheidsorganisaties en kennisinstellingen zijn van harte welkom. De masterclasses worden online gehouden (gedurende de pandemie).

Naast wetenschappers van de TU Delft leveren ook onderzoekers van andere universiteiten en kennisinstellingen regelmatig een bijdrage.


De volgende Masterclass die wordt georganiseerd volgt in oktober: De toekomst van internationaal personenvervoer over het spoor

Op de middellange afstanden binnen Europa comfortabel, duurzaam en betaalbaar kunnen reizen: dat kan met de trein! Althans? Op dit moment wint het vliegtuig het nog vaak als reizigers hun trip gaan plannen. In december 2021 presenteerde de Europese Commissie dan ook een stevig actieplan voor verbetering van de internationale spoorverbindingen. Onderdeel hiervan is een mogelijke BTW-vrijstelling op internationale treintickets en nieuwe, snelle verbindingen. Daarnaast komt er een nieuw centraal boekingssysteem en betere dienstregelingen. Wat is hier allemaal voor nodig? En hoe kan IenW helpen?

Twee experts presenteren hun kennis en inzichten. 

Nadien volgt er eerste reactie vanuit de beleidsdirectie.

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/ASA en TU Delft met medewerking van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Door: Dennis Huisman (EUR) en Rob Goverde (TUD)
Datum: 25 oktober 
Tijdstip: van 15.00 tot 16.30 uur
!! Letop, je kunt hybride mee doen met deze MC: op locatie: The Hague Conference Centre New Babylon, Anna van Buerenplein 29, 2595 DA Den Haag of via WebEx

Meer info en aanmelden

------

Voor alle voorgaande masterclasses verwijzen wij u graag naar eerdere masterclasses.

Tot ziens!

 

/* */