Masterclasses

In deze masterclasses gaan wetenschappelijk onderzoekers de dialoog aan met de beleidswereld. De masterclasses passen in het beleid van deze drie organisaties om kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van de fysieke leefomgeving te stimuleren en kennis met elkaar te delen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer mobiliteit, watermanagement, slimme steden, innovatie en klimaatverandering.

Doelgroep is het ministerie zelf, maar ook medewerkers van andere departementen, overheidsorganisaties en kennisinstellingen zijn van harte welkom. De masterclasses worden gehouden in Den Haag.

Naast wetenschappers van de TU Delft leveren ook onderzoekers van andere universiteiten en kennisinstellingen regelmatig een bijdrage.


De volgende masterclass Inclusieve innovatie: (hoe) doet iedereen mee?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat technologische innovaties ten goede komen aan iedereen en niemand wordt uitgesloten? Gaan technologische vernieuwing en sociaal-maatschappelijke verschuivingen niet altijd hand in hand? Kennis is macht; technologische innovatie leidt eveneens tot veranderende machtsposities en verantwoordelijkheden. Hoe kunnen we – ook als beleidsmakers – slim anticiperen op dit soort mechanisme en wat kunnen we daarbij leren van de geschiedenis?

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft.

Door: Harro van Lente (Maastricht University) en Ruth Oldenziel (Technische Universiteit Eindhoven)
Datum: 31 oktober 2019
Tijdstip: van 15.00 tot 17.00 uur met borrel na afloop
Locatie: Let op! Hotel Bablyon, Bezuidenhoutseweg 53, 2594 AC Den Haag

Meer informatie en aanmelden

Voor alle masterclasses die in het voorjaar hebben plaatsgevonden verwijzen wij u graag naar "eerdere masterclasses".

Tot ziens!