Masterclasses

In deze masterclasses gaan wetenschappelijk onderzoekers de dialoog aan met de beleidswereld. De masterclasses passen in het beleid van deze drie organisaties om kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van de fysieke leefomgeving te stimuleren en kennis met elkaar te delen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer mobiliteit, watermanagement, slimme steden, innovatie en klimaatverandering.

Doelgroep is het ministerie zelf, maar ook medewerkers van andere departementen, overheidsorganisaties en kennisinstellingen zijn van harte welkom. De masterclasses worden gehouden in Den Haag.

Naast wetenschappers van de TU Delft leveren ook onderzoekers van andere universiteiten en kennisinstellingen regelmatig een bijdrage.


De volgende masterclass is "Wat als IenW zou sturen op geluk?"

In Nederland groeien de verschillen tussen de (redelijk gelukkige) bovenlaag en mensen die het minder goed hebben getroffen. Over het eigen geluksgevoel geeft de bovenlaag zichzelf een acht, de onderlaag een zes. De groepen daartussen ontlopen elkaar heel weinig in hun geluksgevoel, maar de kloof tussen de zes en de acht is groot. Hoe kan dat anders? En hoe kan IenW bijdragen aan meer geluk voor meer mensen?

Twee experts die hiernaar onderzoek hebben gedaan leiden en wijden ons in.

Vanuit IenW geeft Karen de Ruijter (DGMO) een eerste reactie op de presentaties van de sprekers.

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft.

Door: Jeroen Boelhouwer (SCP) en Akshaya de Groot (Jeremy Bentham instituut voor Beleid & Geluk)

Datum: TBA

Tijd: 15.00 - 17.00 uur, met aansluitend een borrel

Locatie: Multipurpose room, Ministerie IenW

Meer info en aanmelden

-------

Voor alle masterclasses die in het voorjaar hebben plaatsgevonden verwijzen wij u graag naar eerdere masterclasses.

Tot ziens!

 ...