Corona voorbij: een duurzame stad voor iedereen?

ONLINE MASTERCLASS 

Hoe moet het met de publieke ruimte en onze mobiliteit nu we gezien hebben wat een coronacrisis ermee doet? Kunnen we meer ruimte geven aan wandelaars, fietsers en bijvoorbeeld ook spelende kinderen? IS er meer groene leefruimte nodig? Hoe moet het met de auto in de stad? En het OV? In wat voor werkelijkheid zijn we terecht gekomen? Welke kansen biedt deze op radicale verandering voor IenW?

Twee experts uit de onderzoekswereld leiden en wijden ons in.

Ellen van Bueren is hoogleraar Urban Development Management bij de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft (TUD). Zij is verbonden aan de leerstoel Urban Development Management waar bruikbare concepten, instrumenten en principes voor een integrale gebiedsgerichte aanpak van hedendaagse stedelijke opgaven worden ontwikkeld. Van Bueren houdt zich bezig met de vraag hoe ‘goede’ steden gemaakt kunnen worden: steden die duurzaam, circulair, klimaatbestendig, leefbaar en toegankelijk zijn. In haar onderzoek en onderwijs besteedt zij aandacht aan vragen met betrekking tot bestuur, organisatie, regelgeving en besluitvorming in de ontwikkeling van stedelijke omgevingen en infrastructuren.
Van Bueren studeerde bestuurskunde in Leiden en Rotterdam, promoveerde aan de TUD op beleid voor duurzame stedelijke ontwikkeling, en had daarna verschillende functies aan de TUD. In diverse samenwerkingsverbanden met publieke en private partijen werkt zij met hen samen bij het formuleren en beantwoorden van kennisvragen, onder andere in het AMS Instituut in Amsterdam, het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability, en de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling.  Tijdens de masterclass zal Van Bueren ingaan op de kansen die de (post-)coronaperiode biedt voor een versnelde verduurzaming van steden.

Marco te Brömmelstroet is hoogleraar Urban Mobility Futures aan de UvA en ook wel bekend als ’de fietsprofessor’ (onder meer via het gelijknamige Twitteraccount). Zijn onderwijs richt zich op landgebruik en mobiliteit. Hij is de medeoprichter en academisch directeur van het Urban Cycling Institute dat deel uitmaakt van het Center for Urban Studies. Het instituut doet onderzoek naar de wederzijdse relaties tussen fietsen, samenleving en steden en is ook actief betrokken bij de internationale verspreiding van Nederlandse fietskennis. Voorbeelden hiervan zijn de Summer School on Planning the Cycling City, de MOOC Unraveling the Cycling City en de Why We Cycle documentaire. In mei 2020 verscheen het boek ‘Het recht van de snelste’ dat hij samen met journalist Thalia Verkade schreef. In dit boek gaan de auteurs op zoek naar een antwoord op de vraag van wie de straat eigenlijk is. Te Brömmelstroet studeerde ruimtelijke planning aan bij Saxion, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht, promoveerde aan de UvA en had daarna verschillende onderzoeksfuncties aan dezelfde universiteit. Tijdens de masterclass zal Te Brömmelstroet laten zien hoe het verkeer onze publieke ruimte heeft overgenomen – en dat een heel andere inrichting mogelijk is.

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TUD/DIMI met medewerking van de UvA en kennisinitiatief VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden)

Door: Ellen van Bueren (TUD) en Marco te Brömmelstroet (UvA), 1e reageerder Erik van den Eijnden (Directoraat Generaal Mobiliteit, plv. Programmamanager Fiets)
Datum: 1 september 2020
VERSLAG

/* */