Masterclass 13 juni 2019

Transities economisch bekeken

IenW staat aan de lat om bij te dragen aan verschillende maatschappelijke transities. Hoe kunnen principes en instrumenten uit de economische hoek helpen bij het bevorderen hiervan? Denk hierbij aan prijsprikkels en andere manieren om mensen en systemen in een andere richting te ‘duwen’. Andersom denken kan óók: is er niet een heel andere economie nodig voor een daadwerkelijke transitie richting duurzaamheid? Een meer sociale, lokale, immaterieel gerichte? Tijdens de masterclass bekijken we transities vanuit verschillende economische perspectieven.

Twee experts uit de onderzoekswereld leiden en wijden ons in.

Herman Vollebergh is econoom en socioloog en werkzaam als bijzonder hoogleraar Economie en Milieubeleid bij de Tilburg School of Economics and Management van Tilburg University. Deze leerstoel is ingesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waaraan Vollebergh al langere tijd verbonden is. Vollegbergh’s onderzoek is gericht op een breed palet aan milieu-economische en fiscaal-economische onderwerpen, waaronder de effectiviteit en efficiëntie van energiebelastingen, subsidies en verhandelbare emissierechten, kosten-batenanalyse, en het effect van milieubeleid op technologische ontwikkeling. De verkregen inzichten past hij toe op specifieke beleidsthema’s zoals energie, klimaat en lucht, en afval. Naast zijn rol als projectleider bij het PBL is Vollebergh research fellow bij het Tilburg Sustainability Centre, het CentER for Research in Economics and Business (Tilburg University) en het CESifo in München. Tevens is hij adviseur van de OECD, het IMF, het Green Growth Knowledge Platform (UNEP), en de Europese Commissie. Zo was hij onder meer lid van de expertgroep van EU-commissaris Milieu Janez Potočnik (periode 2011-2014). Tijdens de masterclass zal hij vooral ingaan op de effecten van beleidsinstrumenten als belastingen, subsidies en verhandelbare rechten op de kansen voor duurzame ontwikkeling in Nederland.

René Kemp is eco-innovatiekundige en verbonden aan Maastricht University: hij is daar hoogleraar innovatie en duurzame ontwikkeling aan het ICIS (International Center for Integrated Assessment and Sustainable Development) en professorial fellow aan het UNU-MERIT (United Nations University – Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology). Kemp is geïnteresseerd in het samenspel van factoren achter eco-innovatie en de factoren die eco-innovatie tegenhouden, waarover hij ook beleidsmakers adviseert. Hij is expert op het gebied van duurzaamheidstransities, een kennisdomein dat hij heeft helpen opzetten. Hij werkte op verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten als medewerker en gastonderzoeker: IPTS in Sevilla (Spanje), STEP in Oslo (Noorwegen), Universiteit Twente in Enschede, TNO in Delft en de Erasmus Universiteit in Rotterdam (Nederland), Harvard University in de VS, CIRUS in Zwitserland en de EIRC in Hobart, Australië. Hij adviseerde de OESO en UNIDO over het meten van eco-innovaties en groen industriebeleid en adviseerde de Europese Commissie over haar OTO-beleid. Tijdens de masterclass zal hij vooral ingaan op de vraag of duurzaamheidstransities ook een andere economie vergen.

Vanuit IenW geeft Esther de Kleuver,  Directeur Duurzame Leefomgeving & Circulaire Economie een eerste reactie op de presentaties van de sprekers. Zij was hiervoor werkzaam bij verschillende andere ministeries en de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook was zij als onderzoeker bij de Divisie Centrale Recherche Informatie. Esther de Kleuver studeerde Sociale psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft.

Door: Herman Vollebergh (Tilburg University) en René Kemp (Maastricht University)
Datum: 13 juni 2019
Tijdstip: van 15.00 tot 17.00 uur met borrel na afloop
Locatie: New Babylon Meeting Center, Anna van Buerenplein 29, 2e verdieping, 2595 DA Den Haag

Verslag, foto's en filmpje

 

Herman Vollebergh

Rene Kemp

Esther de Kleuver