Masterclass 21 mei 2019

Planeet maakt mens – mens maakt planeet

We leven in het Antropoceen, het tijdperk van de mens. De invloed van de mens op het reilen en zeilen van de aarde is groter dan ooit tevoren. Dit dwingt ons om na te denken over urgentie, complexiteit en verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd kunnen we natuurlijke processen als bouwstenen gebruiken voor circulair ontwerp. Welk handelingsperspectief biedt het bewustzijn van de onlosmakelijke verbondenheid tussen mens en natuur – ook voor een departement als IenW, dat aan de lat staat voor onder meer de transitie naar een circulaire economie en voor ruimtelijke klimaatadaptatie?

Twee experts uit de onderzoekswereld leiden en wijden ons in.

Albert Faber is Wagenings milieukundige en werkzaam als strateeg bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Voorheen werkte hij bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan adviezen over onder andere de lerende economie, de energieke samenleving en klimaatbeleid voor de lange termijn. Bij EZK houdt hij zich momenteel bezig met complexiteit en publiek beleid, adaptieve governance en de relatie tussen kennis en beleid.
In 2018 schreef hij het boek 'De Gemaakte Planeet, leven in het Antropoceen'. Hierin neemt hij de lezer mee aan de hand van vele denkers om antwoord te vinden op vragen als: Wat houdt het Antropoceen in? Welke uitdagingen brengt dat met zich mee? En hoe kunnen wij ons het beste tot de planeet verhouden? Albert Faber zal tijdens de masterclass de hoofdlijnen van zijn boek presenteren en ingaan op mogelijke handelingsperspectieven voor beleid.
 
Jaco Appelman studeerde af in de Sociale Wetenschappen (Radboud Universiteit Nijmegen) en promoveerde in Management Studies aan de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit Rotterdam). Hij werkte tussen 2002 en 2012 als universitair docent aan de faculteit Techniek, Bestuur & Management van de Technische Universiteit Delft. Momenteel is Appelman universitair docent aan de Universiteit Utrecht waar hij een master Bio-Inspired Innovation heeft ontwikkeld en gecoördineerd. Hij houdt zich bezig met meervoudige waardecreatie door te leren van biologische processen en de natuur. Aandachtsgebieden zijn Blue & Circular Economy en Biomimicry & Duurzaamheid. Ook faciliteert en coacht hij beleids- en besluitvormers over transities en beheert hij een mini-camping zo duurzaam mogelijk.
Tijdens de masterclass zal Appelman ingaan op voor bio-inspired innoveren (onder andere leidend tot een meer adaptievere infrastructuur). Zijn uitgangspunt daarbij is dat leren van (en niet over) de natuur meerwaarde en veerkracht oplevert.

Vanuit IenW geeft Tiny van der Werff, Directoraat Generaal Milieu en Internationaal, een eerste reactie. Zij heeft diverse adviserende en strategische functies vervuld op het terrein van het brede milieubeleid. Op dit moment is zij werkzaam bij de Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s. Daar houdt ze zich bezig met het in goede (veilige!) banen leiden van nieuwe creaties van de mens, zoals nieuwe biotechnologische ontwikkelingen, nanomaterialen en chemische stoffen. Daarbij spelen concepten als Safe-by-Design en Safe & Circular Design een belangrijke rol.

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft.

Door: Albert Faber (Ministerie EZK) en Jaco Appelman (UU)
Datum: 21 mei 2019
Tijdstip: van 15.00 tot 17.00 uur met borrel na afloop
Locatie: New Babylon Meeting Center, Anna van Buerenplein 29, 2e verdieping, 2595 DA Den Haag

AANMELDEN

Albert Faber

Jaco Appelman

Tiny van der Werff