Masterclass 22 februari 2018

Interconnectiviteit en cybersecurity

Steeds meer apparaten en installaties zijn via internet met elkaar verbonden – the Internet of Things. Deze zogenoemde 'interconnectiviteit' maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat de sluiswachter ook thuis in het informatievoorzieningssysteem van zijn sluis kan. De voordelen van interconnectiviteit zijn groot, maar het wordt steeds moeilijker om te overzien of de veiligheid van de technologie nog voldoende gewaarborgd kan worden. Een ander punt is dat als er eenmaal een netwerk ligt, dit óók voor andere doeleinden gebruikt worden dan waar het oorspronkelijk voor is aangelegd. Moeten er dan geen andere beveiligingseisen gelden? En hoe zit het met de veiligheid bij hoog-risico bedrijven, waarvoor IenW verantwoordelijkheid draagt? Heeft IenW alle risico’s in beeld? Hoe moet IenW verder omgaan met vraagstukken op het terrein van cybersecurity?

Twee experts leiden ons in.

Prof. dr. Michel van Eeten is oorspronkelijk opgeleid als bestuurskundige, maar al jaren geleden diep in de techniek verzeild geraakt. Zijn team aan de TU Delft bestaat uit informatici, maar bevat ook een criminoloog, econometrist en mensen met een interdisciplinaire achtergrond. Zij verzamelen en analyseren ‘big data’ in de vorm van miljarden security incidenten en kwetsbaarheden. Daaruit halen ze patronen over hoe marktpartijen omgaan met cybersecurity. Van Eeten adviseerde het ministerie van Economische Zaken, de Internationale Telecommunicatie Unie en de OESO over cybersecurity. Ook is hij lid van de Cybersecurity Raad, een adviesorgaan van de regering. Naast zijn wetenschappelijke werk, schrijft Van Eeten ook fictie; zijn debuutroman Tegennatuur ging over de oplosbaarheid van onoplosbare problemen. Zijn nieuwe roman verschijnt zomer 2018.

Prof. dr. Sandro Etalle is informaticus (afgestudeerd als wiskundige in Padua, Italië) en werkzaam hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn onderzoek is tegenwoordig vooral gericht het opsporen van cyber-aanvallen binnen genetwerkte (embedded) systemen en op de beveiliging van gedistribueerde systemen. Binnen dat onderzoeksgebied valt ook het opkomende ‘internet of things’, waarbij allerlei (consumenten) apparaten met elkaar en met het internet verbonden zijn, en dus ook doel van ‘malware’ kunnen worden. Daarnaast is hij nauw betrokken bij het debat over onderzoek naar digitale veiligheid in Nederland. Zo werkte hij mee aan het opstellen van de Nederlandse National Security Research Agenda’s. Etalle heeft naast zijn aanstelling in Eindhoven ook betrokken bij SecurityMatters, een spin-off die hij heeft opgericht met twee PhD studenten.

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft. Vincent Marchau (TU Delft en Radboud Universiteit) is dagvoorzitter.

Door: Michel van Eeten (TUD) en Sandro Etalle (TUE)
Datum: 22 februari 2018

VERSLAG & FOTOS

Michel van Eeten

Sandro Etalle