Masterclass 23 januari 2020

Hypes rond (slimme) mobiliteit: wat kun je er nu echt mee?

Steden vol zelfrijdende, -vliegende en -varende voertuigen, al het vervoer elektrisch, iedereen aan MaaS en geen privébezit meer van fietsen, auto’s en andere voertuigen. Hoe realistisch is deze toekomst en is er niet veel meer sprake van  mediahypes – al dan niet inmiddels over hun toppunt heen? Hoe en waarom komen dit soort hypes tot stand? Wat zijn ze werkelijk waard? Welke rol speelt de politiek? En hoe kun je er als IenW omgaan met hypes rond mobiliteit en wat valt er te leren uit de casus rond automatische voertuigen?

Twee experts in (smart) mobility uit de onderzoekswereld leiden en wijden ons in.

Hans Jeekel is sociaal-geograaf en hoogleraar bij de sectie Technology, Innovation & Society van de School of Innovation Sciences aan de Technische Universiteit Eindhoven en bekleedt de leerstoel voor maatschappelijke aspecten van smart mobility. Zijn belangrijkste expertisegebieden zijn stads- en plattelandsplanning, voertuigtechnologie en transporttechnologie en verkeers- en transportstudies. Jeekel richt zich onder meer op de sociale en maatschappelijke aspecten van smart mobility. Zo stelt hij dat het ontwerpen en ontwikkelen van technologische toepassingen sterker moet worden gekoppeld aan de belangrijkste maatschappelijke kwesties in verband met mobiliteit. Naar zijn mening zouden onderzoekers een andere benadering van mobiliteit moeten hanteren, rekening houdend met de hele reeks problemen in verband met de implementatie.
Jeekel was ook lange tijd werkzaam bij zowel de ministeries van LNV als Rijkswaterstaat (als adviseur kennis, innovatie en internationale samenwerking). Tussen 1995 en 1998 was hij lid van de Tweede Kamer en van 1999 tot 2003 was hij lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Daarna functioneerde hij als directeur van de Vervoer en Maatschappelijke Ontwikkelingen bij Rijkswaterstaat.
Jeekel zal tijdens de masterclass vooral ingaan op het mechanisme achter mediahypes op het gebied van verduurzaming van de mobiliteit, en op de rol van kleinere en grotere experimenten, politiek en media.

Bart van Arem is wiskundige van oorsprong en sinds 2009 hoogleraar Transport Modelling aan de Technische Universiteit Delft. Hij was hoofd van de afdeling Transport & Planning van 2010-2017 en is sinds 2011 directeur van het TU Delft Transport Institute. Hij werkte als deeltijdhoogleraar aan de Universiteit Twente en ook bij TNO als onderzoeker en programmamanager intelligente transportsystemen. Zijn onderzoek en onderwijs gaat vooral om het analyseren en modelleren van de implicaties van smart mobility. Het gaat daarbij niet alleen om technische en infrastructurele of netwerk-aspecten, maar ook om de menselijke factor en de ruimtelijke implicaties  van de invoering van bijvoorbeeld zelfrijdende voertuigen. In 2017 ontving hij de Institutional Lead Award van de IEEE Intelligent Transportation System Society voor zijn leidende rol in het TU Delft Automated Driving Research Program. Van Arem de hoofdonderzoeker van het STAD-project (ruimtelijke en transporteffecten van geautomatiseerd rijden) met 30 academische, industriële en publieke partners en oprichter van het Researchlab Automated Driving Delft. STAD valt onder het programma Smart Urban Regions of the Future, van het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS) waarin IenW participeert.
Van Arem zal tijdens de masterclass ‘Five lessons on Automated Driving: life after the hype’ presenteren. Nederland maakte de hype rond Automatisch Rijden volop mee en wordt inmiddels gerekend tot het best voorbereide land ter wereld op Automatisch Rijden. Enthousiasme en (te?) hoge verwachtingen maken plaats voor realisme. Hoe kijken we terug en vooruit een ‘learning by doing’ perspectief?  Op weg naar verlichting?

Een eerste reactie vanuit het beleid wordt gegeven door mr. drs. Jan-Bert Dijkstra, directeur programma Mobiliteit en Gebieden.

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft.

Door: Hans Jeekel (Technische Universiteit Eindhoven) en Bart van Arem (Technische Universiteit Delft)
Datum: 23 januari 2020
Tijdstip: van 15.00 tot 17.00 uur met borrel na afloop
Locatie: Hotel Babylon, Bezuidenhoutseweg 53, 2594 AC Den Haag

VERSLAG, FOTO'S EN VIDEO