Masterclass 26 april 2021

De mens tussen de algoritmen

Met de verdere opkomst van Artificial Intelligence (AI) gaan processen steeds vaker automatisch en zonder tussenkomst van menselijke professionals. Denk aan allerlei vormen van robotisering, (semi-)automatische voertuigen en de inzet van algoritmen bij overheidsbesluitvorming. In de toekomst wordt misschien ook een substantieel deel van het werk van de vergunningverlenende ambtenaar, de huisarts en de rechter door AI overgenomen. Hoe houden gebruikers en burgers inzicht in en grip op de processen en de uitkomsten ervan? Hoe voorkom je bedrijfsongelukken in de digitale systemen en bij wie ligt de verantwoordelijkheid als die ongelukken toch gebeuren? En zou er voor burgers niet eigenlijk een fundamenteel recht moeten bestaan op ‘zinvolle menselijke tussenkomst’? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor IenW?

Twee experts leiden en wijden ons in. Aansluitend is er tijd voor vragen en discussie.

Inald Lagendijk is distinguished professor in Computing-based Society, Technische Universiteit Delft. Ook is hij voorzitter van de onderzoeksgroep Cybersecurity. Hij heeft meer dan dertig jaar onderzoeks- en onderwijservaring op het terrein van dataverwerking en de bescherming van digitale data. Zijn huidige onderzoek richt zich op privacyvraagstukken rond dataverwerking, gegevensuitwisseling, de transparantie  van algoritme en zinvolle menselijke controle (‘meaningful human control’) over autonome intelligente systemen.
Lagendijk leidt al meer dan twintig jaar nationale en internationale onderzoeksprojecten. Momenteel is hij CTO van het landelijke innovatie topteam Dutch Digital Delta, boegbeeld van de route Big Data van de Nationale Wetenschapsagenda, programmacoördinator van het landelijke programma Digital Society, en lid van de strategie team van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC).
Tijdens de masterclass zal Lagendijk ingaan op de vraag hoe mensen controle kunnen houden op algoritmen.

Jurgen Goossens is universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg. Hij leidt het interdisciplinaire NWO-project 'Blockchain in de netwerksamenleving: op zoek naar transparantie, vertrouwen en legitimiteit', dat ondersteund wordt door een breed consortium van publieke en private partners. Ook doceert Goossens staatsrecht aan het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid in Brussel. Voorheen was hij universitair docent staatsrecht aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent. Hij heeft ook een LLM degree van Yale Law School.
Goossens onderzoekt voornamelijk de relatie tussen burgers en de overheid vanuit een (nationaal en vergelijkend) constitutioneel en bestuursrechtelijk perspectief. Constitutionele weerbaarheid staat centraal in zijn onderzoekagenda. Hij focust daarbij op complexiteit en hyper-connectiviteit door het gebruik van algoritmen en gedistribueerde technologieën door overheden, rechtsbescherming tegen de overheid en de ontwikkeling van responsief bestuursrecht, burgerparticipatie en grondwetsherziening. 
Tijdens de masterclass zal Goossens vooral ingaan op de gevolgen van steeds verdergaande geautomatiseerde besluitvorming voor overheid, burger en recht. Hij bespreekt de impact van algoritmische overheidsbesluitvorming op enkele fundamentele uitgangspunten van het Nederlandse constitutionele bestel en het recht op zinvolle menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde overheidsbesluitvorming.

Een reflectie vanuit het beleid zal worden gegeven door Petra Delsing.

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft.

Door: Inald Lagendijk (TUD) en Jurgen Goossens (UvT)
Datum: 26 april 2021
Tijdstip: van 15.00 tot 16.30 uur 
 

Verslag en presentaties