Masterclass 3 november 2020

Emissieloze scheepvaart: techniek, beleid, actie

Het doel van de International Maritime Organization (IMO, een agentschap van de Verenigde Naties) is een duurzame internationale zeescheepvaart in 2050: minstens 50% reductie van broeikasgassen en 100% indien mogelijk. Hoe kan dit? De technieken zijn er, er ligt een masterplan van de sector, er zijn Green Deals en er zijn verschillende mogelijkheden voor beleid. Maar is het genoeg? Hoe zou IenW groene scheepvaart een boost kunnen geven?

Twee experts uit de wereld van wetenschap en advies leiden en wijden ons in.

Hans Hopman
is hoogleraar Ship Design bij de afdeling Maritime & Transport Technology (M&TT) van de faculteit Mechanical, Maritime & Materials Engineering (3mE) van de Technische Universiteit Delft (TUD). Daarnaast is hij voorzitter van deze afdeling. Zijn onderzoek is gericht op het verbeteren van het ontwerpproces voor met name ‘complexe schepen’. Dit zijn schepen specifieke werkzaamheden op zee kunnen uitvoeren anders dan het transporteren van lading tussen verschillende havens. Voorbeelden zijn kraanschepen, baggerschepen, patrouilleschepen en oceanografische onderzoeksvaartuigen. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar de impact van het toepassen van nieuwe technologie op de prestaties van het schip en worden nieuwe of alternatieve concepten ontwikkeld voor bestaande of nieuwe markten. Momenteel richt het onderzoek zich met name op energietransitie (onder meer de opwekking van groene energie op zee) en autonoom varen. Het onderzoek is nauw verbonden met de Europese scheepvaart en scheepsbouwindustrie.
Hopman studeerde scheepsbouwkunde aan de TUD en heeft vervolgens bijna 25 jaar als ontwerper en projectleider gewerkt bij de toenmalige Directie Materieel Koninklijke marine (DMKM), thans onderdeel van de Defensie Materieelorganisatie (DMO) van het ministerie van Defensie. Hij was betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van een groot deel van de marineschepen zoals thans in gebruik.
Tijdens de masterclass zal Hopman vooral ingaan op de technische kant van de groene scheepvaart, recent wetenschappelijk onderzoek op dit terrein en het masterplan voor een emissieloze maritieme sector van Nederland Maritiem Land.

Jasper Faber is gepromoveerd in de economische geschiedenis en werkzaam als directeur maritiem transport bij adviesbureau CE Delft. Hij heeft meer dan vijftien jaar ervaring in het adviseren van beleidsmakers en bedrijven over duurzaam maritiem transport, in het bijzonder over klimaatbeleid voor de scheepvaart. Faber adviseert toezichthouders, infrastructuuraanbieders, rederijen, ngo's en andere organisaties over verduurzaming. Hij is hoofdauteur van de vierde Greenhouse Gas Study van de IMO (International Maritime Organisation). Hij heeft meer dan veertig openbare rapporten gepubliceerd, waaronder recent een rapport over de impact van kortetermijnmaatregelen op de broeikasgasemissies van de scheepvaart en de brandstoftransitie voor koolstofarm zeetransport. Ook publiceerde hij over de historische ontwikkeling van de ontwerpefficiëntie van schepen. Faber adviseert onder meer de Europese Commissie en werkt een groot deel van zijn tijd voor de Duitse overheid.
Tijdens de masterclass zal hij vooral ingaan op de beleidsmatige kant van emissieloze scheepvaart. Hij kijkt onder meer naar wat Nederland zou kunnen betekenen in Europees perspectief en op het niveau van de International Maritime Organisation.

Vanuit IenW geeft een co-referent van DGLM een eerste reactie op de presentaties van de sprekers. Hij werkt aan een onderzoeksvoorstel voor de Nationale Wetenschapsagenda op het terrein van emissieloze scheepvaart.

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft.

Door: Hans Hopman (TUD) en Jasper Faber (CE Delft)
Datum: 3 november 2020
Tijdstip: van 15.00 tot 16.30 uur
Locatie: online, u ontvangt een WebEx-link van ons

AANMELDEN