Masterclass 5 maart 2019

Vergroening van de luchtvaart – nu & straks

De luchtvaart moet duurzamer omwille van het klimaat (wereldwijd) en ook het geluid en de luchtkwaliteit (meer lokaal). Een actueel thema dat niet alleen in de op handen zijnde Luchtvaartnota speelt, maar ook internationaal de nodige hoofdbrekens kost – zeker nu de elke investering in vergroening teniet lijkt te worden gedaan door de aanhoudende groei in het vliegen. Welke oplossingen zijn er rond brandstoffen, aanvliegroutes, andere typen vliegtuigen, en geluid? En wat betekent dit voor het beleid van IenW?

Twee experts uit de onderzoekswereld leiden en wijden ons in.

Jacco Hoekstra is Delfts ingenieur en hoogleraar Communication, Surveillance, Navigation / Air Traffic Management (ATM) aan de Technische Universiteit Delft. Tot 2007 was hij werkzaam bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium in verschillende onderzoeks- en managementfuncties. In 2007 werd hij decaan van faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek bij de TUD. Als hoogleraar houdt hij zich bezig met onder meer onderzoek naar verschillende aspecten van luchtverkeersleiding, luchtruimindeling en de benodigde systemen op de grond en in de cockpit. Hoekstra is onder meer oprichter en bestuurslid van de Association of Scientific Development van ATM (ASDA), een vereniging van meer dan twintig Europese, onafhankelijke, niet-belanghebbenden universiteiten en onderzoeksinstellingen. Hij zit namens de Europese ATM wetenschappelijk gemeenschap in de raad van bestuur van SESAR, het orgaan dat het Europe ATM onderzoek coördineert voor de Europese commissie. Hij publiceert over onder meer de voorspelbaarheid van aanvliegroutes, drones en vliegsimulatie en geeft onderwijs (on-site en on-line) in luchtvaarttechnologie, programmeerwerk, ethiek & wetenschappelijke informatica en ATM. Hoekstra zal tijdens de masterclass een roadmap voor vergroening van de luchtvaart laten zien en vooral ingaan op vliegen op andere brandstoffen, vergroening van aanvliegroutes en andere typen vliegtuigen, waaronder ook drones voor logistiek.

Dick Simons is Leids natuurkundige en werkte vervolgens bij TNO op onderzoeksprojecten rond (onderwater)geluid. Vanaf 2006 is hij voltijds hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft in de akoestische remote sensing. Hij geeft leiding aan grote internationale projecten en speelt een vooraanstaande rol in de planning en uitvoering van de grote experimenten (ook op zee), die voor deze onderzoeksprojecten nodig zijn. Hij is daarbij altijd op zoek naar mogelijkheden om akoestische remote sensing op nieuwe manieren toe te passen. Voorbeelden hiervan zijn het meten van veranderingen in de atmosfeer met passieve meettechnieken gebruik makend van (onhoorbaar) infrageluid, het niet-destructief inmeten van zandfilters en het in kaart brengen van vliegtuiglawaai middels akoestische beeldvorming. De laatste tien jaar ligt de focus van zijn onderzoek op vliegtuiggeluid in brede zin. Simons is lid van de MER-commissies ‘Meten en Regelen voor Luchthavens’, ‘Luchthaven Gilze-Rijen’ en ‘Lden als geluidmaat voor militaire luchthavens’. Hij zal tijdens de masterclass kort ingaan op luchtkwaliteit, klimaateffecten en condenssporen en verder inzoomen op de problematiek van de geluidshinder rondom luchthavens, waaronder Schiphol en Lelystad.

Deze masterclass wordt georganiseerd door IenW/KIS en TU Delft.

Door: Jacco Hoekstra (TUD) en Dick Simons (TUD)
Datum: 5 maart 2019
Tijdstip: van 15.00 tot 17.00 uur met borrel na afloop

VERSLAG, FOTO'S EN FILMPJE

 

Jacco Hoekstra

Dick Simons