Studentenprojecten

Beste studenten,


Wegens het transitiejaar van DIMI is het niet meer mogelijk om gedurende het gehele jaar financieringsaanvragen in te dienen. DIMI wil echter de innovatieve studentenprojecten blijven stimuleren ondanks beperkte middelen, daarom hebben wij voor 2019 twee indieningsronde ingesteld om jullie studententeam de mogelijkheid te geven om een financieringsaanvraag in te dienen. De vastgestelde deadlines zijn 29 maart 2019 en 11 oktober 2019. Uitslagen zullen binnen 2-3 weken na de deadline bekend worden gemaakt per email.

De financieringsaanvraag dient minimaal de volgende informatie te bevatten:
-          Een volledig ingevuld financieringsformulier (alle velden van het formulier ingevuld)
-          Een duidelijk overzicht van de totaalbegroting van jullie project
-          Samenstelling en omschrijving van jullie studententeam waaruit de multidisciplinariteit blijkt
-          Documentatie meezenden zoals een projectplan of websitelink over jullie project
-          Namen van de begeleidende TU Delft docenten
-          Een TU-baancode (na te vragen bij het afdelingssecretariaat of via de TU docent)
-          Contactgegevens van de aanvrager, email + telefoonnummer

Wij wensen jullie heel veel succes met het voorbereiden en vraag jullie TU-docenten om hulp waar nodig.

!!Let op alle aanvragen moeten voor 11 oktober voor 00.00 uur zijn gemaild aan Danielle Karakuza.

Incomplete en/of te laat ingezonden financieringsaanvragen kunnen wij niet in behandeling nemen.

 

Download hier het financieringsformulier (docx)