Studentenprojecten

DIMI focust zich op maatschappelijke vraagstukken die inherent disciplines overstijgen - daarom stimuleert DIMI interdisciplinair werken o.a. binnen student projecten.

DIMI biedt de mogelijkheid om jullie studentenproject te financieren voor een maximum van € 2500.

Om voor de financiering in aanmerking te komen, moeten jullie aan de volgende vereisten voldoen:

1. Het project moet multidisciplinair zijn

In principe betekent dit, dat het projectteam bestaat uit studenten van minimaal 2 faculteiten.

We begrijpen echter dat het om educatieve redenen soms onmogelijk is om studenten van een andere faculteit te betrekken. In dat geval accepteren we alleen studentenprojecten met minimaal 3 betrokken disciplines.

Als jullie een ander soort project hebben, neem dan contact met ons op en leg uit waarom het project multidisciplinair is in jullie ogen.

2. Het project moet gericht zijn op een van de DIMI-thema's: Delta's, Infrastructuur en Mobiliteit en / of moet een aanvulling zijn op een van onze programma's: Urbanising Delta's, Stedelijke infrastructuren, Luchthavens van de toekomst.

Als jullie vinden dat je project in aanmerking komt voor financiering, vul dan het aanvraagformulier in (download) en stuur het in Word-formaat (in het Engels of Nederlands) naar Danielle Karakuza. We zullen het proces vervolgens ter goedkeuring starten en we zullen contact met jullie opnemen zodra we een beslissing hebben genomen.

Voorwaarden:

We hebben een aantal voorwaarden voor de financiering:

  • DIMI moet in alle publicaties worden vermeld. Het DIMI-logo kan worden aangevraagd bij Esther van Baarle;
  • We willen graag een samenvatting van het project voor de website vóór de start van het project;
  • Na afloop willen we een presentatie van de resultaten, ook voor de website en misschien andere DIMI-publicaties. Dit kan een geschreven tekst zijn, een blog / vlog of film of elke andere vorm die aanwezig is. Eventuele verdere eisen aan deze voorwaarde kunnen worden verkregen via Esther van Baarle.