Studentenprojecten

Delft Deltas, Infrastructures & Mobility moedigt de onderlinge samenwerking tussen studenten van verschillende disciplines en faculteiten op de DIMI-thema’s aan en draagt hier onder meer aan bij door de versterking en uitbreiding van het onderwijsaanbod op het gebied van Infrastructuur en Milieu bij de TU Delft.

Maar DIMI is bijvoorbeeld ook een belangrijke ondersteunende partner van de interdisciplinaire afstudeerstudio Delta Interventions die zich op een breed terrein bezig houdt met de transformatie van de Nederlandse Delta en daarbij inspeelt op het nationale Deltaprogramma.

In voorkomende gevallen ondersteunt DIMI interdisciplinaire studentenprojecten via co-sponsoring. Hierbij gelden de uitgangspunten dat een verzoek aan DIMI:

  • moet passen binnen/onderdeel moet zijn van een groter TU- en/of DIMI-programma, -project of –initiatief binnen de inhoudelijke DIMI-thema’s,
  • aanhaakt bij maatschappelijke vragen, waarbij (externe) stakeholders betrokken zijn
  • interdisciplinair en interfacultair is en dat
  • (potentieel) impact heeft.

Met zo’n samenhangende, geïntegreerde aanpak beogen wij dat studentenprojecten bijdragen aan versterking van langer lopende initiatieven en meer kansen voor structurele samenwerking met interne en externe partijen.