Co-sponsoring

Special Projects

Daarnaast ondersteunt DIMI jaarlijks een aantal ‘Special Projects’. De DIMI Special Projects zijn geïntroduceerd in de DIMI-strategie 2014-2020 en zijn bedoeld als een belangrijk sturend instrument voor de interne en externe maatschappelijke profilering van de TU Delft op de DIMI-thema’s. De Special Projects zijn interfacultaire samenwerkingsprojecten op het gebied van onderzoek en/of onderwijs. Daarnaast participeren er externe partijen.

Bij de toekenning van aanvragen gelden een aantal criteria. De belangrijkste zijn:

  • Relevantie voor de maatschappelijke kwestie en de bijdrage hieraan;
  • Stimuleren van ontwikkelingen
  • Voor meerdere faculteiten en disciplines
  • Betrokkenheid van (externe) belanghebbenden

DIMI biedt financiële ondersteuning voor initiatieven die relevant zijn voor het DIMI-programma en –thema’s. Te denken valt aan co-sponsoring van:

  • Interdisciplinaire, interfacultaire onderzoeks- en/of onderwijsprojecten die voldoende mogelijkheden bieden om ideeën te onderzoeken en/of bijdragen aan de ontwikkeling van onderwijs en/of ondersteuning bieden bij het indienen van voorstellen voor onderzoekfinanciering en/of nationale en internationale samenwerking met externe partners versterken.
  • Evenementen, bijv. debatten en workshops op en/of gerelateerd aan de DIMI-thema’s

 

 

Studentenprojecten

In voorkomende gevallen ondersteunt DIMI interdisciplinaire studentenprojecten via co-sponsoring. Hierbij gelden de uitgangspunten dat een verzoek aan DIMI:

  • moet passen binnen/onderdeel moet zijn van een groter TU- en/of DIMI-programma, -project of –initiatief binnen de inhoudelijke DIMI-thema’s,
  • aanhaakt bij maatschappelijke vragen, waarbij (externe) stakeholders betrokken zijn
  • interdisciplinair en interfacultair is en dat
  • (potentieel) impact heeft.