Bresgroei-experiment

De waterbouwsectie binnen CiTG wil nauwer gaan samenwerken met de sectie Geotechniek en de sectie Baggertechniek binnen 3ME in onderzoek naar de veiligheid van dijken.

Onderdeel van dit project was het samen organiseren van een symposium voorafgaand aan een bresgroei-experiment in België in de eerste helft van november 2015, waarvoor internationale spelers op het gebied van bresgroeionderzoek waren uitgenodigd. Deze proef is goed gelukt en heeft de betrokkenen goede wetenschappelijk inzichten verschaft. De internationale belangstelling voor de proef heeft ook tot een geslaagd symposium geleid.

De uitkomst van het symposium is om in ieder geval een bresgroeionderzoeksgemeenschap op te zetten met een aantal internationale partners. Het doel hiervan is onder meer om een beter overzicht te krijgen van welke kennis internationaal voorhanden is, welke onderzoeksvragen er liggen bij de wetenschappers en welke financieringsmogelijkheden er zijn.

De bedoeling is dat de samenwerking verder wordt uitbreid met onder andere onderzoek naar multifunctionele dijken, ontwerpen van gedegen overgangsconstructies van dijken naar harde constructies en ‘building with nature’. Hierbij wordt ook een rol voor de faculteit Bouwkunde voorzien. 

/* */