Collaborative PhD-project

Het Collaborative PhD-project is een initiatief van het Delft Deltas, Infrastructures & Mobility Initiative (DIMI) en het Delft Energy Initiative (DEI) van de TU Delft.

Talentontwikkeling en onderzoekssamenwerking met de TU Delft

In een wereld van toenemende complexiteit en sterke ontwikkelingen van technologieën is de aansluiting tussen maatschappelijke vraagstukken en wetenschappelijke inzichten van groot belang. Hierbij spelen innovatie en onderzoek een belangrijke rol. Een interessante mogelijkheid hierbij zijn promovendi die werken bij bedrijven en overheden. Deze professionals kennen de context, ze weten wat er speelt in de praktijk en hebben de ambitie tot verdieping om zo een bijdrage te leveren aan de innovatiekracht van de eigen organisatie.

Bedrijven en organisaties werkzaam op het gebied van delta’s, infrastructuur en mobiliteit of energievraagstukken kunnen talentvolle medewerkers een kans bieden om samen met de TU Delft onderzoek te doen. Zij hebben veel kennis opgedaan in de praktijk waar op voortgebouwd kan worden. Een collaborative PhD-traject is daarmee een uitgelezen kans voor getalenteerde medewerkers om zich verder te ontwikkelen en nieuwe inzichten op te doen die van belang zijn. Wetenschappelijke kennis vindt zo sneller haar weg naar de praktijk.

Samen werken aan vraagstukken van de toekomst

Een collaboratieve PhD-traject ledit tot een duurzame, waardevolle samenwerking waarbij onderzoeksresultaten kunnen uitmonden in voor de maatschappij essentiele innovaties.

Lees ook "Taalontwikkeling en onderzoekssamenwerking met de TU Delft: Collaborative PhD's" (PDF)

/* */