Een synchromodaal model voor vrachtvervoer

Het strategische doel van dit onderzoeksproject is bijdragen aan de planning van efficiĆ«nte, duurzame, betrouwbare en veilige vrachtvervoersystemen (in lijn met de beleidsdoelen van de Europese Commissie, de Nederlandse regering en diverse andere Europese landen en overheden), door geavanceerde hulpmiddelen ter ondersteuning van besluitvorming te ontwikkelen. De focus ligt op het nieuwe concept van ā€˜synchromodaalā€™ (gesynchroniseerd intermodaal) vrachtvervoer. Conventioneel intermodaal vrachtvervoer wordt niet als effectief beschouwd voor het behalen van Europese doelen voor emissiereductie.

Daarom beoogt dit project de methodologie en het model te ontwikkelen voor het ontwerp en de evaluatie van alternatieven die relevant zijn voor het concept van synchromodaal vervoer. Door nieuwe mogelijkheden op het gebied van het verzamelen en analyseren van gegevens kunnen er geavanceerde modellen worden gebouwd die gebruik maken van operationele logistieke gegevens. Zo kunnen operationele maatregelen op een hoog detailniveau worden getest in nauwe samenwerking met zakelijke stakeholders. 

Het doel van het project is de ontwikkeling van een synchromodaal model voor vrachtvervoer, gebaseerd op operationele gegevens uit de sector, ter ondersteuning van een kosten-batenanalyse en serious gaming voor mainports en vervoer naar het binnenland. Wanneer we een bestaand vrachtvervoermodel verder kunnen uitwerken, kunnen we uiteindelijk een model ontwikkelen met een zodanige kwaliteit dat het een handelsmerk van de TU Delft kan worden.

Project is afgesloten met een publicatie:

Zhang, M., & Pel, A. J. (2016). Synchromodal hinterland freight transport: Model study for the port of Rotterdam. Journal of Transport Geography, 52, 1-10.