Oplaadstation voor e-bikes

In dit project is een laadstation ontwikkeld op basis van zonne-energie voor e-bikes op de campus van de TU Delft, tussen de faculteiten EWI en 3mE. Het laadstation bestaat uit een intern gelijkstroomnetwerk, oplaadpunten met gelijkstroom en draadloze opladers. Het is een zeer innovatief project. Dit laadstation op basis van zonne-energie voor e-bikes draagt bij aan duurzaamheid: het beoogde effect is dat mensen voor ritten in en nabij de stad minder vaak de auto nemen en vaker een e-bike of e-scooter.

Het laadstation wordt ontworpen met onderdelen die commercieel verkrijgbaar zijn. Het ontwerp voldoet aan standaardregels en het concept is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De resultaten van het laadstation worden gemonitord en vormen de basis voor toekomstige onderzoeksprojecten.

Ook het onderwijs heeft er profijt van: studenten zien een werkende toepassing van een ontwerp in plaats van een laboratoriumopstelling, en ze kunnen meetresultaten van het laadstation vergelijken met theoretisch onderzoek.

Het ontwerp is ontstaan uit samenwerking tussen elektrotechnisch ingenieurs, wetenschappelijk onderzoekers op het gebied van fotovoltaïsche optimalisatie en industrieel ontwerpers, die voor een klantvriendelijke bediening hebben gezorgd.

Het station biedt gebruikers een volledige functionaliteit en is tegelijkertijd een actueel laboratorium voor studenten. Verder ondersteunt het de vervanging van auto- door e-bikegebruik. Het project laat zien dat een goede infrastructuur kan bijdragen aan de acceptatie van duurzame mobiliteit.

Het station is inmiddels gebouwd en geopend op 12 oktober 2016.