Snelweg & Stad

Snelweg & Stad, Meer leefbaarheid en ruimte’ is een ontwerpstudie geïnitieerd door de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en de TU Delft/DIMI vanuit de BNA-Community of Practice – Infrastructuur. Deze ontwerpstudie verkent op basis van ontwerpend onderzoek de mogelijkheden en kansen om de relatie te verbeteren tussen snelweg en stad m.b.t. de leefbaarheid, bereikbaarheid en het ruimtegebruik in een toekomst van geautomatiseerd vervoer gebaseerd op recente scenario’s v.h. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) v.h. Ministerie IenM. 

Zeven professionele, multidisciplinaire praktijkteams (w.o. architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten, verkeerskundigen)  buigen zich hierbij over vijf cases rondom de ringwegen van

  • Amsterdam (transformatie verbindingswegen A10 naar stadsboulevards), 
  • Rotterdam (ruimtelijke kansen langs A20/Kethelplein-Terbregseplein en A13/Overschie)  en
  • Utrecht (bereikbaarheid en stedelijke aansluiting van Science Park).

Er wordt door gerenommeerde bureaus deelgenomen w.o. UNStudio, Benthem en Crouwel, Mecanoo, Venhoeven CS, Mauroparavicini. Goudappel-Coffeng, Sweco (voormalig Grondmij).   

Wetenschappers vanuit de TU Delft concentreren zich hierbij op de ontwikkeling van mogelijke concepten en noties voor deze internationaal relevante  thematiek. Vanuit het onderwijs van de TU Delft wordt er via workshops en als afstudeerproject deelgenomen aan deze studie.
Naast de BNA en de TU Delft zijn de volgende stakeholders actief en financieel betrokken: Min. IenM (DG Bereikbaarheid, DG Ruimte en Water, DG Rijkswaterstaat), de Gemeenten Amsterdam (Afd. Ruimte & Duurzaamheid), Rotterdam (Dienst Stadsontwikkeling), Utrecht (Afd. Stedenbouw en Planologie), en de Provincie Utrecht (Afd. Ruimtelijke Kwaliteit, Strategische Ruimtelijke Ontwikkeling). Alle stakeholders participeren in de begeleidingsgroep gedurende de looptijd van de studie (Febr.-Juni 2016). 

Rijksadviseur Infrastructuur en Stad, Rients Dijkstra volgt de studie nauwlettend mede omdat deze mede ook een voortzetting is van de eerdere studie ‘Naar een gezonde relatie tussen stad en snelweg’ van Atelier Rijksbouwmeester en WEST 8. Daarnaast is hij ook bezig om een agenda te ontwikkelen voor meer aandacht te vragen voor een integrale aanpak van infrastructuur en ruimte(gebruik) in het licht van de nationale omgevingsvisie en structuurvisie welke op termijn in elkaar worden geschoven. 

Meer informatie over het project, het boek en de boekpresentatie vind je hier

Resilient infrastructure and environment