WeSense

WeSense is een onderzoeks- en valorisatieproject om steden aantrekkelijker, gezonder, rechtvaardiger en veiliger te maken. WeSense ontwikkelt mobiele technologie├źn en Social Media Information Systems (SMIS) en past deze toe bij het bestuderen van publieke stedelijke ruimtes. Met het project wordt het volgende nagestreefd:

  • Bijdragen aan wetenschappelijke kennis over perceptie van de omgeving in relatie tot landschapsarchitectuur en stedelijke planning;
  • Inzicht van overheden in perceptie, gebruik en waardering van publieke stedelijke ruimtes door burgers vergroten, ten behoeve van beleidsvorming en planning van publieke ruimte;
  • Een platform bieden voor interactie tussen burgers en stakeholders, zodat het publiek meer betrokken raakt bij kwesties die verband houden met de publieke ruimte.

WeSense is een geïntegreerd platform met een smartphone-app en een via het internet te gebruiken Social Media Information System. Het platform wordt in twee fasen ontwikkeld:

  1. Pilotfase met testimplementatie in de Metropoolregio Amsterdam;
  2. Vervolgfase met volledige implementatie in Amsterdam en vervolgens in andere steden in Nederland en daarbuiten.
/* */