Veilige, duurzame delta’s en metropolen

Een veilige, leefbare en duurzame delta is zowel nationaal als internationaal van het grootste belang. Wereldwijd leeft 60% van de bevolking in deltagebieden. Sociaal en economisch zijn deltagebieden aantrekkelijk. De grond is zeer vruchtbaar en het water faciliteert internationaal transport.  Klimaatverandering, economische groei en verstedelijking zorgen echter wereldwijd voor grote uitdagingen. 

 

De TU Delft werkt in binnen- en buitenland aan een aantrekkelijke en veilige woonomgeving voor Deltagebieden, waar leefbaarheid in stedelijke gebieden gecombineerd wordt met economische ontwikkeling, veiligheid en natuur. De DIMI special projects zijn goede voorbeelden van door DIMI mogelijk gemaakt onderzoek binnen dit thema.