Over ons

Integrale oplossingen voor maatschappelijke kwesties

Klimaatverandering, een stijgende zeespiegel, economische ontwikkeling en toenemende verstedelijking brengen allerlei uitdagingen met zich mee die van grote invloed kunnen zijn op onze infrastructurele voorzieningen. Hoe groot is het risico van ontwrichting van onze infrastructurele voorzieningen? Hoe veerkrachtig zijn deze voorzieningen en de bijbehorende systemen, diensten en activiteiten? Hoe snel kunnen overheidsinstanties en bedrijven de normale activiteiten weer hervatten? Hoe kunnen verstedelijkte deltagebieden het best worden ingericht? Dit zijn slechts een paar kernvragen waarop we een antwoord moeten zien te vinden. Een integrale aanpak waarbij verschillende disciplines samenwerken, biedt de beste garantie voor het vinden van oplossingen. 

Het TU Delft Deltas, Infrastructures & Mobility Initiative (DIMI) draagt op een effectieve manier bij aan duurzaam maatschappelijk welzijn en economische voorspoed. Het doet dit met de volgende middelen:

  • Het ontwikkelen en stimuleren van een integrale aanpak met multi- en interdisciplinair onderzoek en onderwijs, zowel binnen als buiten de TU Delft;
  • Het leveren van (en bijdragen aan) innovatieve duurzame, veerkrachtige en flexibele oplossingen, goed opgeleide en direct inzetbare afgestudeerden, en het faciliteren van levenslang leren;
  • Het faciliteren en stimuleren van wetenschappers en studenten, waardoor de TU Delft zich positioneert als een internationaal toonaangevende universiteit op het gebied van delta’s, infrastructurele voorzieningen en mobiliteit.