De vraag naar duurzame energie is groot, maar de oppervlakte van Nederland is klein. De innovatie op deze postzegel biedt daarvoor een slim antwoord. INNOZOWA (INNOvatieve ZOn-pv op Water) ontwikkelde een revolutionaire manier om optimaal gebruik te maken van de oppervlakte in Nederland en het aanboren van hernieuwbare energie: drijvende zonnepanelen op het binnenwater. Associate Professor Olindo Isabella (Faculteit EWI) was vanuit de TU Delft betrokken bij dit project.

 

Hoe ontstond het idee voor deze drijvende zonnepanelen?

“Het is vooral afkomstig van de partners uit het project, Waterschap Rivierenland, Blue21 en Hakkers. Het Waterschap Rivierenland is een voorloper als het gaat om verduurzaming, en heeft de ambitie om energieneutraal te worden op het eigen terrein. Drijvende zonnepanelen kunnen helpen bij het behalen van deze doelen. Wij hebben vanuit de TU Delft hieraan bijgedragen met onze grote technische kennis op het gebied van zonnecellen en fotovoltaïsche systemen, samen met de overige partners.”

 

Welke successen hebben jullie geboekt met het project?

“Een aantal! Het heeft een patent opgeleverd, dat we samen met twee van de andere partners hebben aangevraagd als de basis liggen van een commerciële toepassing. Ook heeft het project papers opgeleverd, waarvan er een paar zijn gepubliceerd in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften. Verder zijn we in gesprek met het Waterschap Rivierenland over een vervolgtraject, waarbij we mogelijk een nieuwe installatie van drijvende zonnepanelen bouwen op binnenwateren.”

Met welke uitdagingen hebben jullie te maken gehad?

“Veel expertises komen samen bij ‘floating solar’: niet alleen zonneceltechnologie, maar de installatie moet ook goed kunnen drijven en bestand zijn tegen wind en lichte golfslag. Dat levert de nodige uitdagingen op. De grootste was het maken van een goed ontwerp voor het gebruik van tweezijdige panelen. Veel drijvende zonnepanelen worden erg dicht op het water gemonteerd, maar daarmee mis je een deel van de energieopbrengst als je tweezijdige zonnecellen gebruikt, aangezien die van beide kanten zonlicht absorberen. We hebben dus gekozen voor een installatie die meer dan een meter boven het water ligt. Een andere innovatie – een puik stukje ingenieurswerk -is dat we het ontwerp zo hebben gemaakt dat de zonnepanelen als winkelwagentjes in elkaar kunnen worden geschoven. Dat was een vereiste voor het Waterschap, want op die manier kun je het water goed schoonmaken. De installatie drijft namelijk op een afvalwaterzuiveringsmeer.”

 

Hoe ziet de toekomst eruit?

“Deze technologie heeft verschillende toepassingen. Voor Nederland is het een uitkomst, omdat ruimte in ons land schaars is. Op deze manier kun je groene elektriciteit opwekken zonder dat het ten koste gaat van bijvoorbeeld de landbouw of andere infrastructuur. We weten inmiddels ook dat dit systeem kan concurreren met zonnepanelen op land, als je naar de kosten en de opbrengst kijkt. In landen met een ander klimaat bieden de drijvende zonnepanelen ook een oplossing voor het tegengaan van verdampen van water uit rivieren en meren tijdens hete periodes. Het zorgt dus voor een beter gebruik van schaarse ruimte en kan bijdragen tegen verdroging.”

 

Waarom is het goed dat deze innovatie nu ‘de wereld over gaat’?

“Het is een internationale erkenning van de prachtige innovaties die het consortium heeft opgeleverd. Als TU Delft zijn we trots dat we hiervan deel hebben uitgemaakt.”

/* */