AI-gebouw wordt brandpunt van regionale samenwerking

Over drie jaar verrijst een nieuw gebouw op de TU Delft Campus waarin alle innovatie-activiteiten op het gebied van AI samenkomen. Een bruisende plek met internationale allure, waar studenten, wetenschappers, startups, mbk en grote bedrijven gezamenlijk werken aan nieuwe AI-toepassingen. Dit nieuwe initiatief vormt de ontbrekende schakel in het AI-ecosysteem, schrijft Paul Althuis, directeur van het TU Delft Innovation & Impact Centre.

“De wereld van AI is virtueel en bijna alles vindt plaats buiten ons zicht, op krachtige computers, in de cloud en in snelle netwerken. Deze digitale ontwikkelingen zullen echter een grote impact hebben op de fysieke wereld om ons heen. AI is van belang voor de toekomst van de industrie in onze regio, denk aan slimme toepassingen in het havengebied in Rotterdam, of rond mobiliteit en gezondheidszorg.

Als TU Delft werken we samen met publieke partners, bedrijven en regionale kennisinstellingen (de Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden) aan digitale innovaties die kunnen bijdragen aan oplossingen voor de grote uitdagingen van deze tijd. Vanwege deze samenwerking is het belangrijk dat er een fysieke plek is waar alle ontwikkelingen op het gebied van AI, data en digitalisatie samenkomen.

 

Co-creatie
 

Dat zit namelijk zo: co-creatie speelt anno 2021 een belangrijke rol bij innovatie. Bij complexe deep tech als AI geldt dit in nog sterkere mate. Deze kruisbestuiving tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid komt alleen niet uit zichzelf tot stand, die moet je organiseren. In een gebouw dat fungeert als enabler van innovatie.

Delft vormt het zwaartepunt in de regio als het gaat om AI. De TU Delft heeft de grootste gemeenschap van AI-wetenschappers, is bezig met het opzetten van 24 AI-labs (waarvan er al 16 zijn gerealiseerd) en werkt eraan om AI onderdeel te laten zijn van elke opleiding. Dit is een geweldig uitgangspunt om impact te maken: als technische universiteit kunnen wij AI laden met de inhoud van onze engineering toepassingsdomeinen.

Er is een concrete behoefte en dit nieuwe gebouw zal helpen om veel gemakkelijker in deze vraag te voorzien, wat we vervolgens kunnen koppelen aan wat we te bieden hebben. Het wordt dé hotspot voor regionale samenwerking in AI.

Ontbrekende schakel

Dit ‘Huis van AI’ vormt de ontbrekende schakel in onze innovatiestrategie. Voor het ontwikkelen van spin-offs, het genereren van contacten met het bedrijfsleven, het binnenhalen van publiek-private investeringen is een plek waar je elkaar ontmoet en samen kunt werken aan nieuwe innovaties namelijk onmisbaar.

Van bestaande fieldlabs hebben we geleerd dat dit goede plekken zijn voor bedrijven om met nieuwe technologie in aanraking te komen. De behoefte is er, en dankzij dit nieuwe gebouw zal deze vraag veel makkelijker naar boven komen, waarop wij het kunnen koppelen aan ons aanbod. Het wordt het brandpunt van regionale samenwerking op het gebied van AI.”