Elke student krijgt bij de TU Delft onderwijs in AI

Door Jurjen Slump

Het AI Initiative van de TU Delft gaat een grote en unieke impact hebben op het onderwijs. Elke student krijgt bij de TU Delft de mogelijkheid om AI-onderwijs te volgen. Om dit in goede banen te leiden, is de Taskforce Education AI, Data Digitalisation opgericht. Willem-Paul Brinkman en Susanne van Aardenne, beide lid van deze werkgroep, vertellen over deze transitie.

Van Aardenne is momenteel werkzaam als Education Advisor Innovation bij de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI). Brinkman werkt daar als associate professor Interactive Intelligence en is opleidingsdirecteur. Hun ervaring komt goed van pas bij de opdracht vanuit het TU Delft AI Initiative om AI-onderwijs aan te bieden aan elke student.

 

Waarom krijgt AI zo’n centrale plek in het onderwijs?

Brinkman: “Iedereen aan de TU Delft krijgt op de een of andere manier te maken met AI. Daarom moet ook elke student worden opgeleid in AI, niet incidenteel, bij een enkel vak, maar waar relevant als geïntegreerd onderdeel van het onderwijsprogramma. Als technische universiteit onderscheiden we ons met een ‘engineering approach’, en we willen deze sterke focus op technische toepassingen ook deel laten uitmaken van het AI-onderwijs.”

Van Aardenne: “We zijn hiermee een unieke propositie aan het ontwikkelen. Geen enkele universiteit in Nederland doet dit.” Dit klinkt als een gigantische operatie.

 

Hoe krijgen jullie dat voor elkaar?

Van Aardenne: “We hebben het voordeel dat we een technische universiteit zijn. Bijna elke student heeft al wiskunde in het programma. We bieden al veel AI-onderwijs aan, maar juist het stuk AI-basiskennis, in een toegankelijke vorm, is nieuw voor de studenten van sommige opleidingen. Met de minor Engineering with AI hebben we voor hen nu een eerste oplossing.”

Brinkman: “We kijken zowel naar de korte als lange termijn. Voor de korte termijn geldt dat de minor wordt ingezet, die gaat na de zomer als pilot van start. Voor de lange termijn willen we opleidingen helpen om AI-onderwijs te integreren in hun onderwijsprogramma’s. Organisatorisch komt daar veel bij kijken. We zijn daarover in gesprek met faculteiten, opleidingen en individuele docenten hoe we dat kunnen doen.”

Van Aardenne: “We spreken ook met de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden hierover, in convergentie-verband. De samenwerking, waar de pilot met de minor een eerste aanzet toe is, wordt zo opgezet dat in het onderwijs studenten van verschillende achtergronden met AI bezig kunnen zijn en daarmee van elkaar kunnen leren tijdens het toepassen van AI.”

 

Hoe komt deze focus op de technische toepassing tot uiting?

Brinkman: “De 24 Delftse AI-labs die worden opgericht gaan hierbij een centrale rol spelen. We hebben als TU Delft bewust gekozen om kennis en onderwijs op het gebied van AI binnen de verschillende faculteiten op zo’n manier te ontwikkelen dat deze nauw aansluiten bij specifieke domeinen, zoals die worden onderzocht binnen deze labs.”

Van Aardenne: “Bijkomend voordeel is een mooie kruisbestuiving tussen de faculteiten en dat we hiermee de onderlinge kennisoverdracht versterken. En dat beperkt zich niet alleen tot Delft.”

De ethische kant van AI, hoe wordt die geborgd in het onderwijs?

Brinkman: “Wij leiden responsible engineers op. Zeker rond AI is het belangrijk dat studenten begrijpen welke implicaties de algoritmes kunnen hebben die zij gebruiken of ontwikkelen. Dat zij begrijpen dat er een bepaalde vooringenomenheid in kan sluipen als algoritmes op verkeerde data worden getraind. Wij leren studenten om verantwoord om te gaan met AI-technieken in een maatschappelijke context.”

Van Aardenne: “Ook hier spelen de AI-labs een belangrijke rol om deze kernwaarden tussen de oren te krijgen, vanwege hun link met specifieke domeinen waarbij theorie en praktijk samenkomen. We hebben de ambitie om studentenprojecten te koppelen aan deze labs, zodat studenten uit eerste hand ervaren wat de gevolgen zijn als de theorie in de praktijk wordt ingevoerd en daarvan kunnen leren.”

 

Moeten docenten die tot nu toe weinig met AI te maken hebben gehad, ook worden bijgespijkerd?

Van Aardenne: “Dat verschilt natuurlijk per docent, maar we willen ook alle docenten de mogelijkheid bieden om zich bij te scholen. Dat project noemen we ‘teach the teacher’. Hiermee stellen wij hen in staat om op termijn ook onderwijs over AI te kunnen geven. Ook voor PhD’s zijn we dat van plan. Brinkman: “We willen dat zo veel mogelijk mensen AI-onderwijs kunnen krijgen dat voor hen relevant is. Van student tot docent tot PhD. Overal kijken we hoe we kunnen inspelen op hun behoeftes.”

 

Krijgt AI ook zo’n centrale plek in het online-onderwijs van de TU Delft, de MOOCS?

Brinkman: “Ja, en dat beperkt zich niet alleen tot de TU Delft. We hebben onlangs samen met de Nederlandse AI Coalitie de Nederlandse versie van de cursus Elements of AI gelanceerd. Dat is een gratis online cursus die deelnemers inzicht geeft in de basis van AI. Deze cursus is ook interessant voor professionals in het bedrijfsleven of de overheid die met AI te maken krijgen.”

Van Aardenne: “We bieden verschillende online cursussen aan op het gebied van AI, Data & Digitalisatie. De cursus Elements of AI is ook relevant voor middelbare scholieren die zich oriënteren op een vervolgopleiding. Ook is, in samenwerking met Innovation Center voor Artificial Intelligence, het AI in Practice programma ontwikkeld voor professionals in het bedrijfsleven. AI gaat de hele samenleving raken en als universiteit willen we ons onderwijsaanbod ook daarop afstemmen.”

Engineering with AI

If you have an interest in creating AI-enabled solutions themselves, this minor is set up for you. It will require your technical understanding of both the underlying data fed into the AI system and the algorithm running the AI system. You will also be acquainted with the limitations and ethical considerations of AI. You will get to know all the ins and outs of AI, will be able to tune settings or implement specific AI algorithms in software, and will learn what is ‘under the hood’ of the AI toolkit.
/* */