Voorwoord

Door: Tim van der Hagen, Rector Magnificus / Voorzitter CvB

In 2022 viert onze universiteit haar 180-jarig bestaan. De afgelopen 180 jaar hebben we gebouwd aan de toekomst. Ons onderzoek heeft nieuwe kennis en inzichten voortgebracht, die we via design, engineering en innovatie hebben gedeeld met de samenleving. Onze afgestudeerden hebben van de ‘Delftse ingenieur’ een begrip gemaakt voor het oplossen van problemen en het voor elkaar krijgen van zaken. Onze campus is uitgegroeid tot een gemeenschap waar onderzoekers hand in hand met ondernemende geesten werken aan de verwezenlijking van ideeën en uitvindingen. Onze gezamenlijke inspanningen hebben bijgedragen aan welvaart, veiligheid en welzijn in Nederland en daarbuiten.

Hoe trots we ook zijn op deze prestaties, we moeten ook erkennen dat ze hebben bijgedragen aan wat we nu zien als de keerzijde van industriële ontwikkeling en economische groei: vervuiling, slinkende natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering.

Wij zullen ervoor zorgen dat wij ook een deel van de oplossing zijn. Om dit te bereiken, rusten we nieuwe generaties ingenieurs toe met de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden. We richten ons op concrete oplossingen door innovatie, en we werken aan nieuwe onderzoeksresultaten die kunnen leiden tot toekomstige oplossingen. Onze campusgemeenschap ontwikkelt zich tot een innovatief ecosysteem, een plek voor het soort co-creatie dat innovatie kan versnellen, zodat onze nieuwste vindingen zo snel mogelijk ten goede kunnen komen aan de samenleving.

In de strijd tegen klimaatverandering - onze grootste uitdaging - is de energietransitie een cruciaal wapen. Alleen als ons energiesysteem tegen 2050 koolstofneutraal is, zullen we de gevolgen van de klimaatverandering kunnen beperken. Maar in het huidige tempo gaat dat niet binnen dertig jaar lukken. Daarom is 'versnellen van de energietransitie' het thema van ons lustrumjaar - een jaar waarin we onze actieve rol in de energietransitie centraal zetten. In deze editie van Home of Innovation leest u alles over de aanjagers van die transitie naar het schone, betaalbare, veilige en betrouwbare energiesysteem dat we nodig hebben om klimaatverandering het hoofd te bieden.