Octrooien

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de TU Delft, resulteert regelmatig in nieuwe technologische ontwikkelingen, uitvindingen en software. Het benutten van die innovaties is belangrijk voor de samenleving. Intellectuele Eigendomsrechten (IE) spelen bij het effectief benutten een belangrijke rol. Daarom stelt de TU Delft zich als doel om het eigendomsrecht van (een deel van) de vindingen te beschermen met een octrooi (patent).

Een octrooi maakt het mogelijk om een vinding commercieel te exploiteren. Aan de TU Delft gegenereerde kennis, krijgt dan waarde door toepassing. Daar zijn diverse mogelijkheden voor zoals het verlenen van een licentie op het octrooi, het verkopen van het octrooi aan een marktpartij,  door onderzoekscontracten af te sluiten of door middel van het oprichten van een start-up.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met