Samenwerken

Als universiteit met diepe wortels in de samenleving willen we graag uitvindingen en technische kennis omzetten in toepassingen waarvan de maatschappij als geheel profiteert. Daarvoor is een goede samenwerking met het bedrijfsleven, overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere kennisinstellingen noodzakelijk.

De TU Delft werkt – zowel nationaal als internationaal - samen met verschillende partners aan oplossingen die een grote impact kunnen hebben op de samenleving. Dat gebeurt binnen corporate innovation, publiek-private partnerships, op thematisch gebied en op een aantal andere manieren.

Daarnaast is de TU Delft Campus een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven en onderzoeksinstellingen die nauw betrokken zijn bij het onderzoek dat aan de TU Delft plaatsvindt of die graag in de buurt van talent willen zitten. 

Binnen publiek-private partnerships werken overheidsinstellingen en private ondernemingen samen om (vaak omvangrijke) projecten te realiseren. Ook de TU Delft participeert in verschillende van dit soort partnerships.

Bekijk ons overzicht

Samenwerkingen met meerdere partijen zijn essentieel om complexe technologische ontwikkelingen te vertalen naar innovaties. Wij slaan een brug tussen academici en bedrijven met ambitie door het ontwikkelen van strategische samenwerkingen. Samen met experts ontwikkelen we onderzoeks- en innovatieprojecten op maat die passen bij de strategische agenda van bedrijven. Daarbij betrekken we ons uitgebreide TU Delft en TU Delft Campus netwerk van academici, studenten, ondernemers en corporates.

Meer informatie ontvangen? Mail ons op corporate-innovation@tudelft.nl.

Onderzoeksprojecten zijn vaak zo complex dat ze alleen goed kunnen worden uitgevoerd via een thematische aanpak. Daarbij werken verschillende disciplines samen. Denk bijvoorbeeld aan robotica, waarbij werktuigbouwkunde, elektrotechniek, industrieel ontwerpen en informatica samenkomen.

Binnen de universiteit vindt deze samenwerking plaats binnen onderzoeksinstituten, onderzoeksscholen en de zogeheten Delft Research-based Initiatives. Verder wordt samengewerkt met andere (technische) universiteiten in Nederland en een aantal toonaangevende instituten. Ook op internationaal gebied is de TU Delft actief op tal van terreinen, zoals bijvoorbeeld het Global Initiative en de Joint Research Centres.

Meer informatie over de thematische samenwerking

Samen met het academisch personeel vormt het Funding team een succesvolle partner in het agenderen van onderzoeksbeleid en de ontwikkeling van lange termijn onderzoeksprogramma's van de Nederlandse overheid en de Europese Unie.

De TU Delft zoekt de dialoog op met de industrie, beleidsmakers en politici van Nederland en de Europese Unie. Het Funding team helpt haar achterban met de indiening van het voorstel, maar helpt ook bij het samenbrengen van partijen om gezamenlijke voorstellen in te brengen. 

Neem voor meer informatie contact op via subsidy-vc@tudelft.nl.