Stagebureaus en Career Centre

Bij de acht faculteiten van de TU Delft kiezen veel studenten ervoor een individuele praktijkervaring op te doen d.m.v. een stage bij bedrijven en organisaties die in het verlengde van hun studie liggen. Zo kunnen zij zich goed voorbereiden op hun toekomstige carrière.
Bij de faculteiten Technische Natuurwetenschappen (TNW), Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek (LR) en Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) doen studenten een stage als verplicht onderdeel van hun studie, bij de overige faculteiten zijn stages onderdeel van de studie als minor (BSc) of keuzevak (MSc).

Stages zijn studieprojecten en geven geen garantie dat de verwachte resultaten zullen worden behaald, maar de ervaring leert dat studenten zeker een toegevoegde waarde voor bedrijven kunnen leveren.

Wij stellen het zeer op prijs dat bedrijven studenten de kans geven om praktijkervaring op te doen.

Bent u geïnteresseerd in samenwerking met de TU Delft in de vorm van stages dan kunt u de contacten en meer faculteit specifieke informatiebronnen vinden in de onderstaande lijst: 

Stagebureaus

Stages worden gecoördineerd per faculteit. Elke faculteit kent een eigen stagebureau of stagecoördinator dus zie hieronder het overzicht voor de juiste contactgegevens.

Kijk hier voor algemene informatie betreffende een stage in het buitenland.

Naast het aanbieden van stagevacatures via het betreffende stagebureau kunt u ook contact opnemen met het Career Centre van de TU Delft.

Career Centre

TU Delft Career Centre helpt studenten, PhD’s, PDEng’s en jonge alumni zich te ontwikkelen tijdens hun studie en hun vroege loopbaanstadia door persoonlijke- en loopbaanontwikkeling te bieden. We werken nauw samen met professionele organisaties, werkgevers en alumni om een duurzame band op te bouwen tussen hen, de TU Delft en de studenten.

Wilt u meer informatie of direct vacatures plaatsen? Ga naar TU Delft YourCareer.

/* */