De onontdekte dimensies van duurzame energie

Nieuws - 15 januari 2019

Zonne-energie is een geweldige manier om duurzame energie op te wekken en afgelegen gebieden wereldwijd van elektriciteit te voorzien. De vraag is hoe door zonne-energie aangedreven systemen kunnen werken op een lokaal niveau. Om hier meer inzicht in te krijgen bestudeerde Abhigyan Singh, Industrial Design Engineering PhD student en ontvanger van het Delft Global Seed Fund, energie-uitwisselingen in twee dorpen op het platteland van India. Hier ontdekte hij dat dit over meer gaat dan slechts financieel gewin.

Abhigyan Singh ontwikkelde een interesse voor de socioculturele aspecten van design tijdens zijn studies in India en Finland. Deze passie nam hij mee naar TU Delft in zijn PhD onderzoek naar duurzame energiemarkten. Een veld waarin, volgens Singh, de nadruk nog teveel ligt op de economische aspecten van energie-uitwisselingen. “In de bestaande literatuur gaat het vooral over handel, één vorm van uitwisseling. Met het idee: ‘Ik heb een surplus van energie, de markt zegt me hoeveel dat waard is, ik geef het aan mijn buurman en ik krijg een directe betaling in de vorm van geld.’ Antropologie heeft een bredere kijk op de economische levens van mensen, met als doel alle verschillende types van uitwisseling te zien, niet alleen marktuitwisseling.”

Zonne-energie in India

Singh, die zelf in India opgeroeide, ontwikkelde een researchproject in twee afgelegen dorpen in India. Beide waren niet verbonden met het elektriciteitsnet en hadden behoefte aan energie. “De vraag die ik wilde beantwoorden was: als we mensen de controle geven over energie-uitwisseling met anderen, gedragen ze zich dan als zelfzuchtige individuen, zoals de economieleer zegt, of zouden sociale relaties en andere waarden hun keuzes beïnvloeden?”

In elk dorp werd een huishouden uitgekozen om de zonne-energie infrastructuur te beheren. Ze ontvingen een zonnepaneel om een aantal powerbanks, zonne-energielantaarns en LED lampen mee op te kunnen laden, deze konden ze dan verkopen of weggeven aan hun dorpsgenoten.

De op zonne-energie werkende lantaarns en LED lampen gaven de bewoners nieuwe mogelijkheden. Vrouwen konden nu koken na zonsondergang, men kon ’s nachts nog de akker bewateren en ze waren niet langer afhankelijk van ongezonde en brandgevaarlijke oliebranders. “Een jongen vertelde me dat zijn broer een keer in slaap was gevallen, studerend naast zo’n oliebrander, waardoor hij zijn arm verbrandde. Deze verhalen hoor je veel. Er zijn zoveel dingen die deze LED-lampen kunnen toevoegen aan hun levens.”

Meer dan geld

Tijdens zijn verblijf in de dorpen, observeerde Singh dat de energie-gevers ook andere dingen dan geld ruilden voor het gebruik van de zonne-energie lampen. “Tegen mijn verwachting in, kwam ik erachter dat ze weigerden om geld aan te nemen van best veel mensen en in plaats daarvan vroegen om een dienst. Ook verlaagden ze hun prijzen als energie-ontvangers aangaven dat zij het niet konden betalen.”

“Het energie-gevende huishouden begon uiteindelijk het systeem te zien als meer dan een financieel middel, ze zagen het ook als een sociaal middel. Ze zeiden: ‘in plaats van geld willen we toegang tot de waterpomp die jullie hebben.’ Men was bereid om dit economische risico te accepteren om een dienst die ze in de toekomst nodig zouden hebben veilig te stellen.” Singh visualiseerde de data van alle energie-uitwisselingen in een periode van elf maanden in een interactieve tool. Op basis van zijn bevindingen adviseert hij dat designs van betaalmechanismen in gedecentraliseerde energiesystemen uitwisselingen “niet alleen zien als een economische handeling, maar als een complex sociocultureel proces.”

Het project was bedoelt om slechts drie maanden te lopen, maar dankzij zelfuitgevoerde reparaties gebruiken de lokale bewoners het systeem nu, drie jaar later, nog steeds. “Ze zijn er eigenaar van geworden.”

Interactieve tool die de data van alle energie-uitwisselingen visualiseert

Blockchain

Nu, na afronding van zijn PhD, werkt Singh op basis van zijn bevindingen aan een interdisciplinair onderzoeksvoorstel waarbij de mens centraal staat in energie-uitwisselingen, niet alleen in India, maar juist ook in Nederland. Hij werkt hiervoor nauw samen met computerwetenschappers, antropologen, partners uit de industrie en ngo’s.

“Geld is niet het enige waar mensen waarde aan hechten. Dus waarom denken we alleen aan geldsystemen bij het ontwerpen van energiesystemen? Mijn voorstel is om een energie-uitwisselingsysteem te ontwerpen met gebruik van blockchain, waar mensen energie kunnen uitwisselen zonder beperkt te zijn tot geld. Blockchain geeft mensen de kans om energie uit te wisselen zoals zij dat willen, met gebruik van verschillende types van tastbare en niet-tastbare dingen als compensatie. Een systeem dat mensen toestaat om sociale relaties te ontwikkelen rondom energie en het passend te laten zijn voor de manier waarop zij leven. Toen ik mijn PhD startte was er veel scepsis, maar nu is er veel enthousiasme over dit idee.”

Collega's: Prof. dr. David Keyson (IO, TU Delft), Dr. Natalia Romero (IO, TU Delft), Dr. Hylke W. van Dijk (NHL Stenden Hogeschool), en Dr. Alex T. Strating (Universiteit van Amsterdam).