Impactbeoordeling van Project IDOLS*

Hoe kan de creatieve industrie waarde toevoegen en samenwerken met de publieke sector om complexe maatschappelijke problemen in Nederland aan te gaan?

Project IDOLS* is een sociale-innovatie initiatief gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur dat plaatsvond in 2019. IDOLS* stelde een andere vorm van samenwerking tussen de publieke sector en de creatieve industrie voor: publieke instanties vormen consortia met een gemeenschappelijke uitdaging die wordt aangepakt door consortia van creatieve bedrijven. Het doel van IDOLS* is om de publieke sector de toegevoegde waarde de tonen van de creatieve industrie en soortgelijke samenwerkingen te ontwikkelingen in Nederland.

Een team van vier IO-TU Delft-onderzoekers werkt momenteel aan de impactbeoordeling van project IDOLS*. Dit team bestaat uit dr. Mieke van der Bijl-Brouwer, dr. Jotte de Koning, ir. Marie Van den Bergh en ir. Eva Legemaate.

In totaal zijn in Project IDOLS* tien verschillende complexe maatschappelijke uitdagingen voorgesteld door de publieke sector en behandeld door creatieve consortia. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan tegengaan van seksueel kindermisbruik, of de voedselketen verkorten in Nederland. Om deze publieke instanties te ondersteunen in hun samenwerking met de creatieve consortia, kreeg iedere uitdaging een coach toegewezen.

Het onderzoeksteam van IO TU Delft zal zich richten op de toegevoegde waarde van de creatieve industrie bij het oplossen van complexe maatschappelijke problemen. Ze onderzoeken de impact van de samenwerking binnen het project. Dit betekent dat ze kijken naar:

  1. De veranderingen in relaties tussen de deelnemers
  2. De geleerde lessen door individuele deelnemers
  3. De impact van de coaching rol

Door deze drie aspecten te evalueren kunnen ze het positieve effect van deze nieuwe aanpak beter identificeren. Het onderzoeksteam wil bestaande kennis over de sociale innovatiepraktijk verrijken en aanbevelingen doen voor toekomstige samenwerkingen in dit veld.

Heb je vragen over het IDOLS* project? Neem contact op met één van de onderzoekers hieronder.

/* */