Value@WORK: Waardegedreven zorg voor Arbeid en Gezondheid

Onze gezondheidszorg verplaatst steeds meer naar buiten de ziekenhuismuren. Om nieuwe zorgvragen te beantwoorden zijn nieuwe manieren van samenwerking nodig tussen alle betrokken zorgprofessionals en de patiënt. In Nederland is groeiende aandacht voor waardegedreven zorg (Value-Based Health Care, VBHC), een concept van kwaliteit van zorg met een nadruk op gebruik van patiëntervaringen voor leren en verbeteren. Industrieel Ontwerpen, TU Delft en Amsterdam UMC werken samen aan deze zorgvragen binnen het domein van Arbeid en Gezondheid in het Value@WORK onderzoek.

De definitie en toepassing van VBHC kan verschillen per specifieke zorgcontext. Op dit moment is de uitwerking van VBHC binnen de Nederlandse gezondheidszorg vooral gericht op klinische uitkomsten. Er zijn meerdere positieve voorbeelden bekend van ziekenhuizen die uitkomsten gebruiken om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het gebruik van VBHC buiten de ziekenhuismuren is tot nu toe beperkt onderzocht. De toepassing van VBHC binnen de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde is nog een nieuw terrein.

Het doel van het Value@WORK onderzoek is om waarde te bepalen binnen de verzekeringsgeneeskunde door (1) het VBHC concept te vertalen naar de verzekeringsgeneeskundige praktijk, (2) het definiëren van een minimale set van waarde gerichte uitkomstindicatoren en (3) het opzetten en onderzoeken van een zorgnetwerk waarin verzekeringsartsen deelnemen.

From ideals to execution: the reality of patient-centricity in 2016 and what's next for pharma - pharmaphorum.com

Centrale onderzoeksvragen zijn:

  1. Wat kan VBHC betekenen voor de verzekeringsgeneeskunde?
  2. Wat zijn VBHC uitkomstindicatoren voor de verzekeringsgeneeskunde?
  3. Hoe kan een zorgnetwerk waarin verzekeringsartsen participeren en zo bijdragen aan waardevolle zorg?

De te ontwikkelen set van uitkomstindicatoren is bedoeld voor gebruik in de dagelijkse praktijk van de verzekeringsarts. De Waardegedreven benadering helpt bij weten en verbeteren; weten wat cliënten nu echt belangrijk vinden en wat voor hen kwaliteit in de verzekeringsgeneeskundige praktijk is. De gekozen uitkomstindicatoren zijn niet alleen van belang voor de cliënt en de verzekeringsarts, maar ook voor andere stakeholders die bijdragen aan herstel van functioneren en duurzame inzetbaarheid, zoals arbeidsdeskundigen en betrokken zorgprofessionals. In de spreekkamer kunnen cliënt en verzekeringsarts samen de inzichten in cliëntwaarden gebruiken om in gesprek te gaan over wensen, mogelijke doelen en verwachtingen rondom arbeidsparticipatie en inkomenszekerheid. 

Hiernaast wordt er gewerkt aan de vormgeving van een zorgnetwerk waar de verzekeringsarts deel van uitmaakt. De cliënt met arbeidsbeperkingen door hart- en vaatziekten wordt zo beter geïnformeerd, behandeld, begeleid en beoordeeld in het hele proces van klinisch én maatschappelijk herstel. Door meer en betere samenwerking tussen verzekeringsarts, bedrijfsarts, zorgprofessionals en (maatschappelijke) organisaties, kan waarde toegevoegd worden voor de cliënt.

Porter, M. E., & Lee, T. H. (2013). The strategy that will fix health care. Harvard Business Review, 91(12), 24-24.

Gehele onderzoeksteam Value@WORK:

Marije Hagendijk MSc, Dr. Nina Zipfel, Prof. dr. Sylvia van der Burg-Vermeulen, Prof. dr. Philip van der Wees, Dr. Jan Hoving, Dr. ir. Marijke Melles, Dr. Ersen Colkesen, Prof. dr. Carel Hulshof.