Aanpak

Gebruiksgericht ontwerpen & integrale innovatie

Gebruiksgericht
De deelprojecten in het expertisecentrum zijn uitgevoerd volgens de principes van gebruiksgericht ontwerpen. Dit is een innovatieaanpak die niet technologische of zakelijke overwegingen vooropstelt, maar de eindgebruikers van producten en diensten. Eerst wordt onderzocht wat gebruikers willen en kunnen, en op basis daarvan worden dan de bijbehorende bedrijfsprocessen, verdienmodellen en technologieƫn geselecteerd.

Kwalitatief
Het merendeel van het uitgevoerde onderzoek was kwalitatief van opzet, omdat kwalitatief onderzoek rijke inzichten voortbrengt, die het mogelijk maken een dieper en beter begrip te krijgen van de behoeften, wensen en het gedrag van gebruikers.

Frictieloos reizen
Een nationaal betaalsysteem voor betalen in openbaar vervoer biedt gebruikers de meeste waarde als het betalen mogelijk maakt van deur tot deur, met een minimum aan inspanning. Dus in elk van onze projecten hebben we gestreefd naar oplossingen die werken bij en voor alle vervoerders en modaliteiten.

Proces
Bij het merendeel van de projecten was het onderzoeks- en ontwikkelproces als volgt opgebouwd:

Analyse

  • Exploratie: verkennen van de ontwerpcontext, exploratieve gebruiksobservaties, belanghebbende partijen interviewen;
  • Veldonderzoek: in Nederland, bestaande uit interviews met reizigers, personeel en het uitvoeren van observaties. Tevens veldonderzoek bij vergelijkbare systemen in het buitenland;
  • Ontwerpopdracht: wat is de probleemstelling en wat is de oplossingsrichting?

Ontwerp

  • Conceptontwikkeling: creĆ«ren van concepten voor een systeem, klantreis of interactiepunten, en deze concepten evalueren met gebruikers en belanghebbende partijen;
  • Ontwerp uitwerken: het geselecteerde ontwerp detailleren en feedback hierop verzamelen van reizigers en belanghebbende partijen en het ontwerp hierop aanpassen.