Notities

Verbetering adoptie en waardering OV-betalen

oktober 2017

Verbeteringsstrategie voor OV-betalen voor korte en middellange termijn, opgesteld als inbreng voor strategieoverleg NOVB (Nationaal OV beraad).

Notitie NOVB overleg OV-betalen

 

Verbetering stopzetten studentenreisproduct

Versie 1.1, december 2017

Analyse gebruiksprobleem stopzetten studentenreisproduct en suggesties voor verbetering. Opgesteld ten behoeve van rapport over technische mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct voor Ministerie van OCW (niet opgenomen in rapport). 

Notitie X-CEPT Studentenreisproduct