Onderzoeken

Onderzoek naar de beleving van objecten met gedrag

Bent u weleens objecten tegengekomen met een bepaalde houding, of waarvan u gedragingen niet begrijpt?
In april 2020 starten we met een onderzoek naar de beleving van objecten met gedrag. We willen onderzoeken hoe gedragingen van objecten worden waargenomen, om in de toekomst deze beter te kunnen ontwerpen.

  • Doelgroep: 18 – 70 jaar
  • Datum: April 2020
  • Duur: Ongeveer 25 - 30 minuten
  • Methode: Online vragenlijst

U zult worden gevraagd om zes videofragmenten te bekijken van objecten en vragen daarover te beantwoorden.

Als u geïnteresseerd bent in het onderzoek en tot de doelgroep behoort, kunt u uw interesse kenbaar maken door te reageren op de uitnodiging die in april 2020 via uw email-adres verzonden wordt. Is uw email-adres nog niet bij ons bekend? Schrijft u zich dan in voor het panel van PEL of geef een wijziging door via het wijzigingsformulier.

Als blijk van waardering voor uw deelname heeft u kans om een cadeaubon ter waarde van 10,-- euro te winnen.

Onderzoek naar repareerbaarheid van huishoudelijke apparaten (1)

Huishoudelijke apparaten zijn zeer waardevol. Fouten in het product kunnen een reden zijn voor productvervanging. Met deze studie werd onderzocht in hoeverre het ontwerp van een product kan worden verbeterd om huishoudelijke apparaten waardevol te houden. De visie op reparaties werd uitgebreid onderzocht door middel van een online vragenlijst.

De resultaten werden gebruikt bij het analyseren van de positieve en negatieve kenmerken die van invloed zijn op de reparatiemogelijkheden van huidige producten. Dit zal worden gebruikt om een kennisbasis op te bouwen die zal worden gecommuniceerd naar huidige en toekomstige industriële ontwerpers om reparaties aan huishoudelijke apparaten te verbeteren. 


Methode

Een online vragenlijst werd aan panelleden verzonden. Het was een internationaal onderzoek, waardoor het gehele onderzoek in het Engels gehouden werd.

Kader

Dit was het eerste onderzoek van de PhD studenten Beatriz Pozo Arcos en Sagar Dangal van Circular Product Design.

Onderzoek naar repareerbaarheid van huishoudelijke apparaten (2)

Huishoudelijke apparaten zijn zeer waardevol. Fouten in het product kunnen een reden zijn voor productvervanging. Binnen dit onderzoek is onderzocht hoe goed huishoudelijke producten ontworpen zijn om zelf te kunnen repareren. Het onderzoek heeft geholpen om te begrijpen waarmee gebruikers worden geconfronteerd bij het repareren van een huishoudelijk apparaat.

Naar aanleiding van de online enquête werden mensen geselecteerd om deel te nemen aan de vervolgstudie over het repareren van producten. De bevindingen werden gebruikt bij het analyseren van de positieve en negatieve kenmerken die van invloed zijn op de reparatiemogelijkheden van huidige producten. Dit zal worden gebruikt om een kennisbasis op te bouwen die zal worden gecommuniceerd naar huidige en toekomstige industriële ontwerpers om reparaties aan huishoudelijke apparaten te verbeteren.


Methode

Participanten werden uitgenodigd om naar het Product Evaluatie Lab te komen om een huishoudelijk apparaat te repareren. Het was een internationaal onderzoek, waardoor het gehele onderzoek in het Engels gehouden werd.

Kader

Dit was het vervolgonderzoek van de PhD studenten Beatriz Pozo Arcos en Sagar Dangal van Circular Product Design.

Onderzoek naar emoties verbonden met producten

Fabrikanten van consumenten producten staan voor de uitdaging om steeds duurzamer te worden. Een mogelijkheid hiervoor ligt in het opknappen van producten. Refurbished producten zijn apparaten die al eerder ‘gebruikt’ zijn en die dankzij een opknapbeurt weer als nieuw zijn. De toestellen worden uitgebreid gecontroleerd, getest, schoongemaakt, gerepareerd, vervangen en geüpgraded waar nodig. Er is echter weinig bekend over welke emoties deze producten oproepen bij consumenten en hoe deze de koopintentie kunnen verklaren. Met deze studie werd onderzocht welke specifieke emoties een belangrijke rol spelen bij het kopen van refurbished (vergeleken met nieuwe en tweede hands) producten.

De resultaten werden gebruikt om te begrijpen hoe consumenten reageren op refurbished producten. Als wij beter begrijpen welke emoties worden opgeroepen door deze producten, kunnen wij ontwerpers en bedrijven helpen beter op deze emoties in te spelen en zo de koopintentie voor refurbished producten te verhogen.


Methode

Een online vragenlijst wordt aan panelleden verzonden.

Kader

Een intern onderzoek voor wetenschappelijke publicatie.

Onderzoek naar het vervangen van producten

Dit onderzoek ging over het vervangen van elektronische huishoudproducten. Onderzoek heeft aangetoond dat de verwachte levensduur van producten door de jaren heen is afgenomen. Hoe langer producten meegaan, hoe minder producten er op de afvalstapel zullen belanden. Er zijn echter verschillende redenen om producten te vervangen (bijvoorbeeld doordat ze kapot zijn of functionaliteiten missen).

Het doel van dit onderzoek was om de onderliggende beweegredenen van het vervangen van producten dieper te onderzoeken. Het onderzoek droeg bij aan de ontwikkeling van een testprogramma voor producten, waarmee op voorhand de levensduur kan worden ingeschat. Op deze manier kunnen ontwerprichtlijnen worden ontwikkeld voor meer duurzame producten en duurzaam consumentengedrag worden bevorderd.

Dit onderzoek heeft ons geholpen inzichten te krijgen over de verschillende beweegredenen voor het vervangen van producten door de aanschaf van nieuwe producten. Deze inzichten worden gebruikt om duurzaam consumentengedrag te onderzoeken en wetenschappelijk onderzoek zal worden gepubliceerd op basis van de interviews.


Methode

Panelleden werden thuis geïnterviewd.

Kader

Een promotieonderzoek van ir. Renske van den Berge onder begeleiding van prof. dr. ir. Ruth Mugge en dr. Lise Magnier.

Onderzoek naar opgeknapte tweedehands-, antieke- en retroproducten

Dit onderzoek ging over de waarneming van antieke en refurbished (opgeknapte tweedehands) producten. Refurbished producten worden gezien als een duurzamer alternatief voor nieuwe producten, omdat er minder grondstoffen worden gebruikt (MacArthur, 2013). Onderzoek heeft echter aangetoond dat mensen negatieve associaties hebben met dit soort producten, en ze daarom niet kopen (Mugge, Jockin, & Bocken, 2017).

Het doel van dit onderzoek was om positieve eigenschappen te identificeren van antieke spullen. Die konden we namelijk gebruiken om ontwerprichtlijnen te ontwikkelen voor tweedehands producten die worden opgeknapt. Uiteindelijk willen we hier duurzaam consumenten gedrag mee bevorderen.

De resultaten van dit onderzoek hielpen ons inzichten te verkrijgen over antieke en refurbished producten. We gebruiken deze om duurzaam consumentengedrag te bestuderen.


Methode

Interviews die bij de participant thuis plaatsvonden.

Kader

Een promotieonderzoek onder begeleiding van Prof. Dr. Ir. Ruth Mugge. De resultaten worden gebruikt voor wetenschappelijke publicatie.


Onderzoek naar het delen en huren van producten

Toegang tot producten door ze te huren, delen en leasen in plaats van ze te kopen, kan positief zijn voor het milieu. In dit onderzoek hebben we onderzocht hoe acceptabel kopers verschillende aspecten van producten en services waarnemen.

Het resultaat van dit onderzoek geeft ons drempelwaardes van de acceptatie van de aspecten. De resultaten zijn belangrijk voor een volgend onderzoek over het relatieve belang van deze aspecten voor verschillende services. De onderzoeken faciliteren het design van services die duurzaam en aantrekkelijk zijn voor kopers.


Methode

Een online enquête waarin vragen gesteld worden over het delen en huren van producten. Het is een internationaal onderzoek, waardoor de vragenlijst in het Engels opgesteld werd.

Kader

Dit promotieonderzoek is deel van een Europees onderzoeksproject en werd uitgevoerd door een promovenda van de TU Delft, onder begeleiding van Prof. Jan Schoormans en Dr. Ir. Ellis van den Hende.


Onderzoek naar online winkelen

Met dit onderzoek hebben we inzicht verkregen in de rol van het uiterlijk van een product (visueel product design) tijdens de beslissing van kopers in een online omgeving. Bijvoorbeeld, het uiterlijk van een product kan een esthetische en symbolische waarde hebben voor kopers, kan functionele kenmerken communiceren en een indruk van de kwaliteit geven (praktische waarde) en kan het gebruiksgemak communiceren (ergonomische waarde). Anderzijds, de kopers kunnen deze rollen anders waarderen in verschillende winkel omgevingen, zoals online winkel omgevingen. Door middel van dit onderzoek hebben we onderzocht hoe het uiterlijk van het product invloed heeft op het koopgedrag van mensen in digitale omgevingen, zoals e-commerce websites.

 

Dit onderzoek is bedoeld om de invloed van het uiterlijk van een product op het koopgedrag van mensen in digitale omgevingen te begrijpen. 


Methode

Participanten werden uitgenodigd om naar het Product Evaluatie Lab te komen. Zij werden verzocht om een aantal producten online te kiezen. Vervolgens werd er een interview gehouden.

Kader

Een afstudeerproject onder begeleiding van Prof. Jan Schoormans en Dr. Marielle Creusen. De resultaten worden gebruikt voor wetenschappelijke publicatie.


Onderzoek naar het delen en huren van producten

Dit onderzoek ging over de waardering van verschillende aspecten van het delen en huren van producten. Deze diensten zijn manieren om beter met het milieu om te gaan, omdat over het algemeen een product dan minder tijd “niets staat te doen”. Ondanks dat onderzoek heeft aangetoond dat deze diensten duurzamer kunnen zijn, willen mensen nog steeds graag producten kopen. Daarom is beter begrip nodig van de aspecten die deze diensten interessant zouden kunnen maken. Dit kunnen productaspecten zijn, zoals het aantal versnellingen dat een leasefiets minimaal zou moeten hebben, maar ook dienstaspecten, zoals de mate van toegankelijkheid tot de dienst.

Het doel van dit onderzoek was om voor verschillende productcategorieën verschillen in het belang van diverse aspecten te vinden.

Dit onderzoek heeft ons geholpen inzichten te verkrijgen in het belang van verschillende product- en dienstaspecten. Deze kunnen we gebruiken om ontwerprichtlijnen te ontwikkelen voor duurzame, aantrekkelijke lease- en huurdiensten. Bovendien gebruiken we onze bevindingen om duurzaam consumentengedrag te bestuderen.


Methode

Participanten werden uitgenodigd om naar het Product Evaluatie Lab te komen om diensten te rangschikken op basis van voorkeuren. Achteraf werden nog vragen gesteld.

Kader

Dit promotieonderzoek is deel van een Europees onderzoeksproject en werd uitgevoerd door onderzoekers van de TU Delft onder begeleiding van Prof. Jan Schoormans en Dr. Ir. Ellis van den Hende.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor wetenschappelijke publicatie.


Onderzoek naar oceaanplastic producten

Fabrikanten van consumenten producten staan voor de uitdaging om steeds duurzamer te worden. Tegelijkertijd zijn er initiatieven om de oceaan op te schonen van plastic afval. Hierdoor ontstaan er nieuwe mogelijkheden om oceaan plastic te recyclen tot nieuwe producten. Er is echter weinig bekend over hoe consumenten reageren op de uiterlijke kenmerken van producten gemaakt van gerecycled oceaanplastic. Met deze studie werden mogelijke fysieke voorkeuren voor een selecte groep producten onderzocht.

De resultaten worden gebruikt om te begrijpen hoe consumenten hun perceptie op bepaalde producten van gerecycled oceaanplastic vormen. Met de resultaten zetten we richtlijnen op voor ontwerpers en bedrijven voor de ontwikkeling van deze producten. Hiermee willen we ontwerpers en bedrijven aanmoedigen om gebruik te maken van gerecycled oceaanplastic bij nieuwe productontwikkeling.


Methode

Door middel van een online vragenlijst zijn respondenten gevraagd om een aantal producten, gemaakt van oceaanplastic, te beoordelen.

Kader

Een afstudeerproject onder begeleiding van Dr. Lise Magnier en Prof. Jan Schoormans. Het resultaat van dit onderzoek zal in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd worden.

Onderzoek naar het gebruiksgemak en comfort van prototype voor zelfmonitoring

In dit onderzoek werd een prototype getest dat ontwikkeld is voor patiënten met hartfalen en COPD. Het apparaat zal worden gebruikt voor zelfmonitoring en voor vroege detectie van acute problemen. Gebruikersgemak en comfort van het apparaat zijn hierbij van groot belang om er voor te zorgen dat mensen het blijven gebruiken.

Het onderzoek was in de eerste plaats bedoeld om belangrijke verbeterpunten te vinden met betrekking tot het comfort van het product. Verder was belangrijk om de meest ideale draagpositie voor het apparaat te vinden.

De belangrijkste resultaten zijn op een anonieme manier samengevat in de scriptie van het project. Het uiteindelijke product zal door patiënten met hartfalen en COPD gebruikt worden.


Methode

Deelnemers werden uitgenodigd op de TU Delft voor het evalueren van een prototype voor het zelfmonitoren van hart- en longproblemen. Het prototype werd gepast en daarna beoordeeld op gebruiksgemak en comfort. De deelnemers konden in een kort interview hun bevindingen nader toelichten. Omdat de onderzoeker Engelstalig is, werd het gehele onderzoek gehouden in het Engels. 

Kader

Afstudeerproject van de TU Delft, in samenwerking met De Hartstichting en Philips Design in het kader van het CardioLab. 


Onderzoek naar wat de keuze van gebruikers beïnvloedt over zorg voor hun producten

In dit online onderzoek werden veel vragen gesteld over de zorg voor producten, specifiek gericht op fietsen. Door de grote groep van participanten kon de vragenlijst doorontwikkeld worden op efficiëntie.

Het onderzoek was bedoeld om te helpen bij het ontwikkelen van een vragenlijst waarmee mensen gevraagd kunnen worden naar hun product zorggedrag. Veel producten kunnen namelijk voor een langere tijd gebruikt worden wanneer de eigenaar reparaties of onderhoud uitvoert. Het algehele doel van het onderzoek is om uit te vinden wat er invloed heeft op de keuze van mensen om voor hun producten te zorgen.

Er is naar voren gekomen dat veel van de gestelde vragen overeenkomsten vertoonden. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om een efficiënte vragenlijst op te stellen. Er komt nog een vervolg op dit onderzoek.


Methode

Via een online enquête met veel participanten werden vragen gesteld. Het is een internationaal onderzoek, waardoor het gehele onderzoek in het Engels gehouden werd. 

Kader

Het is een promotieonderzoek, een samenwerking tussen TU Delft en de Salzburg Universiteit (Oostenrijk). 


Onderzoek naar koffieverpakkingen en perceptie van het product

In dit online onderzoek werden vragen gesteld over koffie verpakkingen, om te zien wat voor waarneming mensen hebben van een product aan de hand van de verpakking. Verpakkingen hebben een belangrijke rol in de perceptie van een product. 

Het onderzoek was bedoeld om de invloed te achterhalen op de perceptie van het merk en het product. Er werd getest met verschillende stijlen van verpakkingen en de datum van oprichting van het merk.

De resultaten worden gebruikt om een hedendaagse stijl van verpakkingsontwerp te omschrijven. Ook wordt er naar gestreefd om richtlijnen voor ontwerpers op te stellen over hoe je effectief kunt communiceren naar consumenten. 


Methode

Dit onderzoek is uitgevoerd via een online enquête. Participanten kregen een koffie verpakking te zien en konden hier vragen over beantwoorden. Er werden verschillende groepen uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen en iedere groep kreeg een andere verpakking te zien. Het is een internationaal onderzoek, waardoor het gehele onderzoek in het Engels gehouden werd. 

Kader

Dit onderzoek is een samenwerking met de TU Delft en de Montpellier Business School in Frankrijk. 


Onderzoek naar de perceptie van verpakkingen

Visuele kenmerken van verpakkingen spelen een belangrijk rol bij hoe mensen producten waarnemen. In dit onderzoek hebben we de invloed van het grafische design op de waargenomen smaak en merk perceptie onderzocht. Ornamenten zijn nooit onderzocht in marketing. Daarom hebben we dit onderzoek uitgevoerd om de invloed afhankelijk van hun vorm te onderzoeken.

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om te laten zien hoe ornamenten betekenissen kunnen overbrengen. Daarbij richten we ons op het ontwikkelen van richtlijnen voor designers om effectief te communiceren met de kopers.


Methode

Een afstudeerproject in samenwerking met de TU Delft en de Montpellier Business School in Frankrijk. 

Kader

Een afstudeerproject in samenwerking met de TU Delft en de Montpellier Business School in Frankrijk. 


Workshopsessie voor het testen van prototypen voor het onderzoek vindingrijkheid onder senioren (65+)

Dit is de tweede fase van het Onderzoek naar vindingrijkheid onder senioren uit 2017. In het ontwerpgedeelte van het onderzoek zijn verbeterde inzichten verkregen over hoe ouderen op unieke en verschillende manieren de drie prototypen van producten, Connected Resources, kunnen gebruiken.

Het doel van de prototypen is om vindingrijkheid te ondersteunen en ouderen in staat te stellen om met dagelijkse uitdagingen om te gaan. Wij zijn van mening dat producten en diensten voor ouderen niet één vaste functie hoeven te hebben, maar een breed scala aan situaties kunnen ondersteunen. 

De resultaten zijn als wetenschappelijke artikelen gepubliceerd om een bijdrage te leveren aan de gerontologische samenleving en aan designers. Design studenten hebben de uitkomsten van de workshop vertaald in een reeks tekeningen. In de tekeningen worden verschillende situaties weergegeven waarin de Connected Resources kunnen worden gebruikt. Masako Kitazaki heeft de prototypen verder ontworpen voor haar afstudeerproject. Uit dit project is een boek ontstaan: Resourceful Ageing: Empowering older people to age resourcefully with the internet of things. Het gehele project heeft een NGI 2019-prijs gewonnen voor de buitengewone bijdrage aan een beter digitaal leven. Voor meer informatie over het project, kunt u de website http://www.resourcefulageing.nl/ bezoeken.


Methode

Door middel van een workshopsessie is aan de deelnemers gevraagd op welke verschillende manieren prototypen gebruikt zouden kunnen worden. Daarnaast is ook een aanvullend interview gehouden. 

Kader

Onderzoek Technische Universiteit Delft in het kader van NWO project, in samenwerking met Avans Hogeschool Breda. 


Onderzoek naar productzorg voor koffiezetapparaten en leren schoenen

Veel producten kunnen voor een langere tijd gebruikt worden als hun eigenaren voor ze zorgen, bijvoorbeeld door reparatie of onderhoud uit te voeren. In ons onderzoek hebben we onderzocht wat er invloed heeft op de keuze die mensen maken om voor hun producten te zorgen. Dit is een vervolg op een onderzoek van 2018, over de zorg voor fietsen.

Deze online enquête is deel van de ontwikkeling van een vragenlijst die bedoeld is om mensen over hun zorggedrag voor producten te onderzoeken. Sommige vragen zijn gebaseerd op al bestaande vragenlijsten, terwijl andere ontwikkeld zijn door onszelf. Door dit onderzoek kunnen we de uitkomsten van verschillende onderzoeken vergelijken, en de kwaliteit van onze vragen verzekeren.


Kader

Het is een promotieonderzoek, een samenwerking tussen TU Delft en de Salzburg Universiteit (Oostenrijk).

Methode

Deelnemers werden uitgenodigd voor het invullen van een online enquête. Het is een internationaal onderzoek, waardoor het gehele onderzoek in het Engels gehouden werd.


Onderzoek naar de overdracht van betekenis van ornamenten op een product

In dit online onderzoek werd de invloed onderzocht van grafisch ontwerp op waargenomen smaak, en hoe een merk wordt gezien. Visuele onderdelen van een verpakking hebben een belangrijke rol in de perceptie van een product.

In het onderzoek zijn vragen gesteld over wijn en chocolade verpakkingen. Ornamenten zijn nooit bestudeerd in marketing. Het onderzoek is daarom afgenomen om de invloed van ornamenten te onderzoeken afhankelijk van hun vorm.

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om te laten zien hoe ornamenten betekenis kunnen overbrengen. Er wordt naar gestreefd om richtlijnen voor ontwerpers op te stellen over hoe je effectief kan communiceren naar consumenten.


Methode

Dit onderzoek is uitgevoerd via een online enquête. Participanten kregen een wijnverpakking of chocoladeverpakking te zien en konden hier vragen over beantwoorden. Verschillende groepen kregen een andere verpakking te zien . Het is een internationaal onderzoek, waardoor het gehele onderzoek in het Engels gehouden werd. 

Kader

Dit onderzoek is een samenwerking met de TU Delft en de Universiteit van Angers in Frankrijk. 

Onderzoek naar producten van oceaanplastic

Fabrikanten van consumenten producten staan voor de uitdaging om duurzamer te worden. Tegelijkertijd zijn er initiatieven om de oceaan op te schonen van plastic afval. Hierdoor ontstaan er nieuwe mogelijkheden om plastic uit de oceaan te recyclen tot nieuwe producten. Er is echter weinig bekend wat consumenten van deze producten, gemaakt van plastic uit de oceaan, vinden.

Met deze studie onderzoeken we mogelijke voordelen en belemmeringen voor deze producten. Daarnaast kijken we naar de voorwaarden waaronder mensen bereid zijn deze producten te accepteren. Tenslotte onderzoeken we ook verschillende houdingen en gedragingen ten opzichte van verschillende productcategorieën.

De resultaten kunnen worden gebruikt om te begrijpen hoe consumenten hun perceptie op producten van plastic uit de oceaan vormen. Met de resultaten streven we ernaar om richtlijnen op te zetten voor ontwerpers en bedrijven voor de ontwikkeling van deze producten. Hiermee willen we ontwerpers en bedrijven aanmoedigen om gebruik te maken van plastic uit de oceaan bij nieuwe productontwikkeling.


Methode

Door middel van een online vragenlijst zijn respondenten gevraagd om zes verschillende producten te beoordelen van producten. 

Kader

Intern onderzoek van Dr. Lise Magnier voor wetenschappelijke publicatie.  


Onderzoek naar vindingrijkheid onder senioren (65+)

Bij producten die speciaal voor senioren zijn ontworpen, wordt de inventiviteit en zelfredzaamheid van deze doelgroep regelmatig onderschat. Ontwerpers van ‘fool-proof’ producten gaan ten onrechte vaak uit van een stereotype dat passief is, en niet met techniek kan omgaan.

In dit project gaan onderzoekers achterhalen hoe je het ontwerp van een product optimaal kunt afstellen op de vindingrijkheid van senioren. In de deelnemende huishoudens brengen de onderzoekers in kaart hoe senioren alledaagse voorwerpen gebruiken en ‘misbruiken’.

De resultaten van dit onderzoek geven meer inzicht in de manier waarop senioren objecten uit hun eigen omgeving op een creatieve manier inzetten om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Deze informatie is van belang om het ontwerpproces van innovatieve producten voor senioren te verbeteren.


Methode

Door middel van draadloze sensoren en etnografisch veldwerk, zoals observaties en interviews heeft de onderzoeker de vindingrijkheid van ouderen onderzocht.

Kader

Onderzoek Technische Universiteit Delft in samenwerking met Avans hogeschool Breda in het kader van NWO project. 


Onderzoek naar de beoordeling van design en merken

Het doel van dit vooronderzoek was enerzijds om een selectie van producten te maken die de meeste mensen mooi en lelijk vinden, en anderzijds om een aantal merken te selecteren die bekend zijn voor mensen en positief gezien worden. Ook zijn een aantal onbekende merken geselecteerd. Dit is gedaan voor een aantal verschillende producten namelijk een digitale keukenweegschaal, een haardroger, een kruimelzuiger, zonnebril voor vrouwen en mannenhorloge.

Dit vooronderzoek was nodig voor het gebruik van deze producten en merken in een vervolgonderzoek. In dit vervolgonderzoek wordt de invloed van het productuiterlijk op de beoordeling van een aantal productaspecten (zoals mooiheid en kwaliteit) bekeken en vergeleken voor producten met een sterk merk en producten met een onbekend merk. Dit geeft inzicht in de rol van het productuiterlijk in de aankoopbeslissing. Hiermee kan rekening worden gehouden tijdens het ontwerpen.


Methode

Door middel van een online vragenlijst zijn respondenten gevraagd om vijf verschillende producten te beoordelen.

Kader

Intern onderzoek van Dr. Marielle Creusen voor wetenschappelijke publicatie. 


Onderzoek naar invloed van productuiterlijk op beoordeling van productenaspecten

In dit onderzoek wordt de invloed van het productuiterlijk op de beoordeling van een aantal productaspecten (zoals mooiheid en kwaliteit) bekeken. Deze worden vergeleken voor producten met een sterk merk en producten met een onbekend merk. In een vooronderzoek zijn plaatjes geselecteerd van producten die mooi en minder mooi uitzien, en er zijn merken geselecteerd die bekend zijn en positief gezien worden en merken die onbekend zijn. Deze merken en plaatjes zijn gecombineerd zodat gekeken kan worden hoe de beoordeling verandert aan de hand van mooie of minder mooi uitziende producten en sterke en onbekende merken. Dit is gedaan voor een aantal verschillende producten, namelijk een digitale keukenweegschaal, een haardroger, een zonnebril voor vrouwen en een mannenhorloge.

Dit onderzoek geeft inzicht in de rol van het productuiterlijk in de aankoopbeslissing voor verschillende soorten producten. Hiermee kan rekening worden gehouden tijdens het ontwerpen.


Methode

Door middel van een online vragenlijst zijn respondenten gevraagd om vier verschillende producten te beoordelen.

Kader

Intern onderzoek van Dr. Marielle Creusen voor wetenschappelijke publicatie.

Onderzoek naar de prestaties van de SkelEx

Met dit onderzoek hopen wij meer inzicht te krijgen in de prestaties van de Skel Ex. Het product is ontworpen om langdurig (zwaar) werk lichter te maken. Door de prestaties te meten door middel van spieractiviteit hopen we de prestaties te kunnen kwantificeren. Daarnaast hopen we dat er meer inzichten over het gebruik naar boven komen. De spieractiviteit met en zonder SkelEx wordt vergeleken per opdracht en spiergroep. Op die manier kunnen we zien welke spieren meer of minder actief zijn met en zonder de SkelEx.

In eerste instantie is het de bedoeling om de prestaties van de SkelEx te kunnen kwantificeren om de ontwerper van het pak inzicht te geven in de prestaties van zijn product. Daarnaast zal er een wetenschappelijk artikel geschreven wat mogelijk gepubliceerd zal worden.


Methode

Door middel van interviews op de Faculteit Industrieel Ontwerpen zijn respondenten gevraagd de prestatie van de SkelEx te beoordelen.

Kader

Onderzoek voor start-up bedrijf


Onderzoek naar refurbished producten

Refurbished producten zijn producten die opgeknapt zijn en opnieuw worden verkocht. Refurbishment is een ‘groene’ strategie dat veel voordelen kan beiden voor consumenten, bedrijven en het milieu en wordt het meest toegepast op laptops, smartphones en tablets.

Op het moment weten we niet hoe de consument reageert op refurbished producten van verschillende productcategorieën. In dit onderzoek wordt achterhaald welke invloed er zijn voor de verschillende refurbished producten op de perceptie van consumenten. Tevens wordt achterhaald waarom en welke producten meer of minder geaccepteerd worden om als refurbished producten gebruikt te worden.


Methode

Door middel van interviews op de Faculteit Industrieel Ontwerpen zijn respondenten gevraagd verschillende productcategorieën te beoordelen of zij deze refurbished zouden willen gebruiken.

Kader

Afstudeeronderzoek


Onderzoek naar mens-hond relaties

Met dit onderzoek hopen we meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen hondeneigenaren en hun honden. Het doel van dit onderzoek is om de emoties en interacties tussen hondeneigenaren en hun honden in kaart te brengen aan de hand van hun dagelijkse activiteiten.

De resultaten van dit onderzoek worden geanalyseerd en verwerkt in een ontwerpoplossing voor een afstudeerproject. 


Methode

De onderzoekers hebben de participanten in het bezit van een hond thuis bezocht waarna ze observatiestudies hebben gehouden en interviews hebben afgenomen.

Kader

Afstudeerproject van Beatrice Chichiarelli en Nina Patsey aan de faculteit Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft.


Onderzoek naar een nieuwe afwasmiddelverpakking

De verpakkingsindustrie staat voor de uitdaging om duurzamer te worden. Tegenwoordig worden duurzame alternatieven positief door consumenten geëvalueerd. Dit effect is echter niet zo vanzelfsprekend wanneer het gaat om conventionele verpakkingen. Plastic verpakkingen bieden goede bescherming aan het product (langere houdbaarheid etc.), maar ze worden in het algemeen als niet-duurzaam ervaren. Echter, sommige plastic verpakkingen zijn gemaakt van gerecycled materiaal en zijn duurzamer dan traditionele plastic verpakkingen.

Dit onderzoek bestudeert de factoren die de evaluatie en de goedkeuring van duurzame verpakkingen met een conventioneel uiterlijk positief beïnvloeden. In het bijzonder de mate waarin de consument zich betrokken voelt tot de milieuproblematiek waar het bedrijf zich mee bezig houdt.

De resultaten kunnen gebruikt worden om beter te begrijpen hoe consumenten hun mening vormen met betrekking tot duurzaamheid. Daarnaast kunnen de resultaten worden gebruikt om te kijken hoe de mening van de consument hun houding beïnvloedt wanneer er geen visuele aanwijzingen zijn op duurzaamheid.

 


Methode

Door middel van een online vragenlijst zijn respondenten gevraagd om drie versies van een afwasmiddel verpakking te beoordelen

Kader

Intern onderzoek voor wetenschappelijke publicatie


Onderzoek naar het beoordelen van nieuwe innovatieve producten door de consument

Bedrijven ontwikkelen innovatieve producten die het leven makkelijker, efficiënter en leuker kunnen maken. Echter, consumenten hebben vaak een weerstand tot innovatieve producten wanneer ze op de markt worden gebracht. Dit komt omdat ze sterk afwijken van bestaande producten.

Consumenten hebben hierdoor moeite om de functie van het nieuwe product te begrijpen. Dit onderzoek bekijkt de factoren die bij de consument van invloed zijn bij het leerproces van innovatieve producten. In het bijzonder wordt er onderzocht hoe het uiterlijk van het innovatieve product het leerproces van de consument beïnvloedt.

De resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt om beter te begrijpen hoe het ontwerp van een innovatief product het leerproces van het product beïnvloedt. Dit helpt ontwerpers bij het verbeteren van het ontwerp van innovatieve producten.


Methode

Door middel van een online vragenlijst zijn respondenten gevraagd om twee nieuwe producten te beoordelen. 

Kader

Promotie onderzoek


Onderzoek naar valrisico's in en om de woning

Een van de grotere uitdagingen in de huidige maatschappij is de vergrijzing van de bevolking. Een belangrijk probleem, wat hierbij komt kijken, is de verwondingen die ouderen oplopen door valpartijen. Dit heeft vaak grote consequenties. Het kan leiden tot een lange revalidatie of zelfs tot overlijden. Er is veel bekend over de gevolgen, maar minder over de situatie rondom een valpartij. 

Het doel van dit onderzoek is om valrisico’s in en om de woning in kaart te brengen en om oplossingen te vinden om de leefomgeving veiliger en comfortabeler te maken. Deze informatie zal leiden tot een product richting om de doelgroep te ondersteunen in hun dagelijks leven en valpartijen te voorkomen.

De resultaten zijn onderdeel van een afstudeerproject van de studie Industrieel ontwerpen en zullen worden vertaald naar een product of product-service. Het biedt de kans om aan de hand van nieuwe inzichten middelen te ontwerpen om het aantal valpartijen en daarmee het aantal verwondingen te verminderen. 


Methode

Door middel van interviews bij de respondenten thuis heeft de onderzoekster de valrisico’s in en om de woning in kaart gebracht en geïdentificeerd hoe de doelgroep ondersteund kan worden.

Kader

Afstudeer onderzoek