Decaan

Prof. dr. ir. Caspar Chorus

“Academische instellingen stellen zich maar al te vaak tevreden met beschouwingen en met het verwerven van inzicht in hoe dingen werken. IDE gaat verder dan dat door in te grijpen met slimme en op onderzoek gebaseerde ontwerpen. Natuurlijk wil de TU Delft als geheel dergelijke interventies leveren, maar IDE onderscheidt zich door zijn expliciete positionering als een faculteit die denken en doen combineert, en die wat ik noem "kennis voor actie" genereert. De missie van de TU Delft - impact voor een betere samenleving - past IDE als een handschoen. Er kan geen impact zijn, geen betere, en geen samenleving, zonder design of designonderzoek.”

Caspar Chorus werd op 1 september 2022 decaan van de TU Delft | Faculteit Industrial Design Engineering (IDE).

TU Delft - door en door

Professor Chorus heeft een lange en trotse geschiedenis aan de TU Delft (25 jaar en meer). Het begon allemaal toen hij de toenmalige decaan van de faculteit Technologie, Beleid en Management (TPM) het verhaal zag pitchen van socio-technische systemen en hoe die te analyseren en te ontwerpen. Het inspireerde Caspar om niet alleen een master bij TPM te volgen, maar ook verder te gaan als promovendus en cum laude te promoveren. Hij zette zijn onderzoekscarrière voort als lid van de academische staf van TPM en klom op 36-jarige leeftijd op tot professor in Choice Behaviour Modelling.

Van 2019 tot 2022 stond professor Chorus aan het hoofd van de afdeling Engineering Systems & Services (ESS) bij TPM. De afdeling, waar meer dan 150 onderzoekers werken, heeft hem veel waardevolle lessen geleerd, waaronder die van het vinden van de juiste balans tussen empathie en daadkracht als leider, collega en onderzoeker.

Van wiskundige modellen tot ontwerp

Professor Chorus' onderzoeksexpertise gaat over het wiskundig modelleren van keuzegedrag. Aan het begin van zijn carrière ontwikkelde hij modellen die onderzochten hoe reizigers omgaan met reisinformatie en hoe hun reactie vorm geeft aan mobiliteitspatronen in het algemeen, zoals congestie in wegennetwerken.

Naarmate de jaren vorderden, begon hij zijn blik te verruimen naar het modelleren van menselijke besluitvorming in het algemeen, met een bijzondere belangstelling voor het vinden van wiskundige representaties van niet-rationeel keuzegedrag en moreel gevoelige besluitvorming.

En hoewel hij deze modellen aanvankelijk gebruikte voor empirische analyse van keuzegedrag, begon hij geleidelijk elementen van ontwerp in zijn onderzoek te integreren. Een goed en empirisch gevalideerd wiskundig model van menselijke besluitvorming is immers van onschatbare waarde voor het ontwerpen van beter en meer mensgericht beleid, producten en diensten. Tegelijkertijd, maar op een andere manier ingekaderd, helpen deze modellen mensen om zelf betere beslissingen te nemen. Het worden dan zogenaamde beslissingsondersteunende modellen. In een research-through-design proces heeft Chorus' team het gebruik van dergelijke beslissingsondersteunende modellen door professionals onderzocht, en het effect dat deze modellen kunnen hebben op menselijke keuzevrijheid en autonomie.

Deze laatste onderzoekslijn inspireerde tot de oprichting van TU Delft spin-off bedrijf, Councyl. Dit bedrijf, mede opgericht door professor Chorus, ontwerpt zelflerende beslissingsondersteunende software voor professionele organisaties, gebaseerd op keuzemodellen.

Docent, onderzoeker en decaan

Naast zijn onderzoek bij TPM gaf Caspar ook cursussen en heeft hij uitgebreide ervaring met het begeleiden van MSc- en PhD-kandidaten. Hij was een gepassioneerd en toegewijd docent, wiens harde werk in het onderwijs niet onopgemerkt is gebleven. In de loop der jaren heeft professor Chorus met trots verschillende onderscheidingen voor lesgeven en PhD-supervisie in ontvangst genomen. En hoewel hij zich nu terugtrekt uit zijn rol als docent, blijft zijn passie voor het onderwijs bestaan. Chorus: "Er worden veel opmerkelijke academische activiteiten verricht binnen de faculteit; het kapitaliseren hiervan om de positie van IDE als krachtpatser op het gebied van ontwerponderwijs en onderzoek verder te versterken, is een kans die ik graag samen met mijn collega's binnen de faculteit wil nastreven."

Een leven buiten de academische wereld

Professor Chorus geniet van zijn vrije tijd, vooral als hij die kan doorbrengen met zijn vrouw en twee dochters.

Managementteam

Prof. dr. ir. Caspar Chorus, decaan van de faculteit Industrieel Ontwerpen, treedt op als voorzitter van het managementteam van de faculteit. 

De overige leden van het managementteam zijn:

De faculteitssecretaris is Hans Suijkerbuijk.

Secretaresse decaan

Albertine Bakker

/* */