Industrial Design

De afdeling Industrial Design biedt onderdak aan de disciplines ergonomie (menselijke factoren) en ontwerp (vormgeving). De nadruk van beide disciplines ligt op de interactie tussen de gebruiker en het product. Belangrijke aspecten zijn de expressiviteit van het product, bruikbaarheid en esthetica, de betekenis die de productvormen hebben voor de gebruiker, en de plaats van vormgeving en ontwerpen in een sociaal-culturele context. De afdeling betrekt deze elementen bij zowel het onderzoek als het onderwijs.

Secretariaat ID

ID-StudioLab is een plaats waar diverse onderzoeksgroepen van de afdeling Industrial Design zijn betrokken. Het doel is de banden tussen mensen en projecten binnen de faculteit, op het gebied van gebruikerservaring, aan te halen. Het is een informeel forum waar de staf, studenten en vrienden hun inzichten, vaardigheden en kennis kunnen delen en ruimte is voor minder doelgerichte activiteiten. Zij richten zich op ontwerpen voor gebruikerservaringen.

Medewerkers secretariaat

Van links naar rechts: Daphne, Amanda, Charleyne, Joost, Denise (Foto: 2015)
  • Ir. Joost Niermeijer (afdelingssecretaris)
  • Daphne van der Does (financiële zaken en projectmanagement)
  • Denise Keislair (algemene zaken en studentenzaken)

  • Amanda Klumpers-Nieuwpoort (personeelsadministratie, huisvesting)
  • Charleyne van Zijl (studentenzaken en algemene zaken)