Communication IO

De afdeling Communication is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid van de faculteit Industrieel Ontwerpen en coördineert de uitvoering ervan. De afdeling geeft invulling aan het algemene beleid opgesteld door de Directie Communication voor de faculteit en houdt zich bezig met werving, voorlichting, PR en interne communicatie.

Contactgegevens

De afdeling Communication huist in kamer C-4-180, en is te bereiken via communication-io@tudelft.nl.

Julia Candy

Communicatiemanager

Communicatiemanager van de faculteit IO
 
 

Esther Erkelens

Communicatiemedewerker

Algemene communicatie, fotografie, nieuwsbrief, netpresenter, grafisch/huisstijl
 

Monique van Biljouw

Communicatiemedewerker

Onderwijsvoorlichting, evenementen, tentoonstellingsmaterialen, huisstijl
 
 

Marc de Kool

Communicatieadviseur

Perscontact, wetenschapscommunicatie, interne communicatie, communicatieadvies

Carlita Kooman

Communicatiemedewerker

Collectiebeheerder Henri Baudet Instituut, evenementen, tentoonstellingen

Werkstudenten

Laura van Overhagen

Newsletter, website

Thomas Nieuwendijk

Events, information, dream teams

Sophie Holierhoek

Graphic Designer

Maureen Sanchez de Bouvé

IO-Alumni

Meike Huisman

Social Media

Marinka Roest

Newsletter, website, visuals

Communicatiemiddelen

Wilt u een flyer of brochure maken over een bepaalde onderzoeks- of onderwijsactiviteit? Daar kunnen wij mee helpen. Het is ons beider voordeel dat alle publicaties vanuit de faculteit er professioneel uit zien, en herkenbaar zijn als TU Delft en IO door toepassing van de huisstijl. Neem contact op; in overleg kunnen we dan de beste vorm bepalen.

Brochures en presentaties

De afdeling is verantwoordelijk voor het samenstellen van boekjes, brochures en flyers. Daarnaast verzorgt zij ook verschillende externe presentaties. 

  • Brochures
  • Corporate presentatie
  • Presentatie scholenvoorlichting

Website en social media

De websites io.tudelft.nl en de onderliggende pagina's vallen onder de verantwoordelijkheid van Communication. Voor wijzigingen, opmerkingen, vragen en advies kunt u contact opnemen met Mitra Smit. Verder is de faculteit actief op social media;

Relatiegeschenken

Communication ontwikkelt IO-relatiegeschenken voor eigen evenementen. Die kunt u bekijken en afnemen op kamer C-4-180.
Bent u op zoek naar TU Delft-relatiegeschenken? Neem dan contact op met de TU Shop in de Aula van de TU Delft.

Interne communicatiemiddelen

  • Medewerkersnieuwsbrief: wekelijks worden alle medewerkers van de faculteit op de hoogte gehouden van het laatste nieuws door middel van een e-mailnieuwsbrief. De brief is een verzameling van nieuws- en agendaberichten op de homepage en de medewerkerspagina's.
  • Beeldschermen (netpresenter) en posters in het gebouw

Evenementen en voorlichting

Pers- en wetenschapsvoorlichting

Op de faculteit wordt veel aansprekend onderzoek gedaan, waardoor er vaak veel media-aandacht is voor deze projecten. Communication is voor de pers het eerste aanspreekpunt, en specifiek onze communicatieadviseur, Marc de Kool.