Onderwijs- en studentenzaken IO

Graag laten wij u kennismaken met de medewerkers van de afdeling O&S van de faculteit Industrieel Ontwerpen. 

De afdeling O&S regelt alles wat met onderwijs en studenten te maken heeft maar niet direct inhoudelijk onderwijs is. Op deze afdeling kunnen studenten en medewerkers terecht voor (vragen over) bijvoorbeeld afstudeerzaken, vakevaluaties, onderwijskundig advies, vragen over roosters of deelnemerslijsten, informatie over studeren in het buitenland en studieadvies. Ook is de ondersteuning van de examencommissie, de BSA-commissie en de opleidingscommissie bij de afdeling O&S belegd. 

Hierna worden per functiegebied van de afdeling O&S de bijbehorende medewerkers gepresenteerd. Tevens wordt per medewerker kort aangegeven voor welke onderwerpen deze het eerste aanspreekpunt is. 

U kunt de medewerkers van de afdeling O&S vinden in gang C-4. Voor nadere informatie over de taakverdeling kunt u terecht bij Ellen Bos (kamer C-4-130).

Wilt u een e-mail sturen aan Education Regulations bij IDE, dan kan dat hier.

Onderwijs- en studentenzaken Industrieel Ontwerpen (IO)

Ellen Bos

Head of department E &SA
Faculty of IDE

Paul Mommers

Education regulations/ESA policy & projects
Email: Education Regulations IDE
 

Joni Schuurman

Education regulations
Email: Education Regulations IDE
 

Ron de Vos

Coordinator of Education
Email: Coordinator of Education

Siem Klapwijk

Education scheduling
 

Robin Knoester

Scheduling

Monique von Morgen

Secretary Small Exam Committee
(Kleine Examencommissie)

Lisette Kremer-de Rijk

Secretary E&SA
Secretary Board of Education

Studieadviseurs

Wie specifieke of individuele vragen of problemen heeft die zich tijdens de studie voordoen kan deze bespreken met de studieadviseurs. Voorbeelden zijn: studievertragende omstandigheden, advies bij studieplanning, het staken van de studie, ziekte of persoonlijke omstandigheden, financiële ondersteuning, keuze van een studierichting en oriëntatie op de arbeidsmarkt. De studieadviseurs zijn onafhankelijk en zullen alle aan hen voorgelegde kwesties vertrouwelijk behandelen. Een afspraak met een studieadviseur maak je bij het Servicepunt.

van Lawick, J.A. (Jeroen)

van Drunen, A. (Annemiek)

Kwaliteitszorg

Nel Pouw

Education advice and quality control
 

Ester Zwijnenberg

Examination expert, Graduation Support, HPM

Esra Polat

Project leader MSc revision
 

IDE Course Support

Jolanda van Domburg

Education Office Support / IDE Course Support and Internship coordinator
Email Internship Office: internshipoffice-io@tudelft.nl

Manon Borgstijn

Education Office Support / IDE Course Support and Education Scheduling
 

International Office

Willemine Biemond

Coordinator International Student Affairs

Roos Oorlog

Stella Schilperoort

International coordinator
Outgoing exchange
 

Online and blended learning

José Hekkens

Faculty coordinator online and blended learning

Ilse Kranenburg

Blended learning advice