Ondersteunende diensten

De faculteit Industrieel Ontwerpen heeft een aantal diensten die de processen van beleid, besturing en beleidsvorming van de faculteit ondersteunt.