Bachelor Eindproject

In deze afsluiting van de Bachelor Industrieel Ontwerpen, krijgt de student een kwartaal de tijd om fulltime (420 uur) te werken aan een productontwerp voor een gastbedrijf. Hij/zij wordt daarbij gecoacht door een ontwerpdocent.

Op basis van de zakelijke wensen en mogelijkheden van een gastbedrijf formuleert iedere student een ontwerpuitdaging die goed aansluit bij zijn persoonlijke kwaliteiten. De uitdaging is in de regel gericht op het ontwikkelen van een innovatief product, dat een stap verder gaat dan de huidige productportfolio van de onderneming.

Bij het ontwerpen van het product verricht de student tevens ontwerpgericht onderzoek. Het beoogde eindresultaat is een ontwerp voor een gebruiksproduct met meerwaarde op aspecten als functionaliteit, bruikbaarheid, interactie, duurzaamheid en uitstraling. Het resultaat wordt gepresenteerd met een bondig presentatierapport, waarin ook de zakelijke meerwaarde voor het gastbedrijf wordt toegelicht. 

Wat u kunt verwachten:

Als gastbedrijf krijgt u te maken met (maximaal) 20 studenten, 2 ontwerpdocenten. EĆ©n van de ontwerpdocenten is uw aanspreekpunt. Het project kent 4 vaste contactmomenten: kennismaking, projectvoorstel, concept en ontwerpvoorstel. De kennismaking is meestal bij het gastbedrijf, de andere bijeenkomsten bij de TU Delft.

Door bondige presentaties en rapportage van de studenten duren de bijeenkomsten circa een halve dag en is ook de voorbereidingstijd voor u beperkt. Door deel te nemen aan het Bachelor Eindproject bent u getuige van een groot aantal ontwerpprojecten en heeft u inzage in een verscheidenheid aan innovatieve productvoorstellen. U krijgt tevens het recht om 3 door u geselecteerde productvoorstellen commercieel uit te baten, zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. 

Wat wij van u verwachten:

Voor aanvang van het project formuleert u in samenspraak met de TU Delft een kaderstellende opdracht met een bedrijfsbeschrijving. Tijdens de presentaties kunt u de inhoud en uitwerking van de projecten bijsturen in een sfeer van openheid voor nieuwe ideeƫn, enthousiasme en opbouwende kritiek.

We verwachten dat het gastbedrijf vertegenwoordigd wordt door een persoon die (mede-)beslist over innovatie van het producten dan wel dienstenportfolio.

De TU Delft zal een vergoeding voor deelname aan het project vragen. Nadere details zullen voor aanvang van het project contractueel met u vastgelegd worden. 

Bent u geĆÆnteresseerd?

Bachelor Eindproject wordt twee keer per jaar aangeboden. Uw aanvraag wordt beoordeeld op geschiktheid voor dit project. De periode van deelname, startend in september of april, wordt in onderling overleg vastgesteld. Wij zijn graag bereid om u nader te informeren over uw mogelijkheden om aan dit uitdagende project deel te nemen.

Stefan Persaud, Sine Celik en Gonny Hoekstra


Acquisitie

Ruben van der Horst

Contracten

Klik hier voor informatie over de contractuele voorwaarden van samenwerking