Joint Master Project

In het Joint Master Project werken studenten uit alle drie de Masters (Integrated Product Design, Design for Interaction, Strategic Product Design) van Industrieel Ontwerpen samen aan een ontwerpproject. Groepen van gemiddeld 5 studenten werken 5 maanden lang voor de helft van hun tijd aan een innovatie voor een bedrijf. Het innovatieproces bevat drie fases.
De eerste fase focust op het ‘fuzzy front end’ van productontwikkeling. Hier wordt een grondige analyse van het bedrijf en haar omgeving gedaan, wat resulteert in een aantal mogelijke strategische richtingen, waarvan er in samenwerking met het bedrijf een wordt gekozen. De tweede fase gebruikt de resultaten van de eerste fase om concepten te ontwikkelen. In de derde fase wordt het gekozen concept tot op het niveau van een prototype of andere representatie uitgewerkt. Deze fase omvat ook een marketing plan voor het bedrijf.
De integratie van de 3 kennisvelden (marketing, creativiteit en ingenieurskunde) combineert alle relevante innovatieaspecten, zoals onderzoek, out-of-the-box denken, esthetiek, user-centered design, productie, kosten en ergonomie.

Feiten

 • Het Joint Master Project loopt al meer dan 10 jaar in samenwerking met honderden bedrijven, waarvan sommige de ideeën commercialiseren of patenteren.
 • Het project geeft ook educatieve waarde aan het deelnemende bedrijf op het gebied van methoden van productontwikkeling.
 • Per bedrijf werken 4-6 studenten 5 maanden aan een project. Er zijn geen concurrerende bedrijven die in dezelfde periode deelnemen.
 • Uw project kan in februari of in september van start gaan.
 • Door de universiteit worden per projectgroep twee docenten en een ontwerpstudio beschikbaar gesteld. 

Wat u kunt verwachten

 • Een groep van vijfdejaars studenten werken 20 uur per week, gedurende 5 maanden op de universiteit aan uw project.
 • Elke fase van het innovatieproces wordt afgesloten met een rapport, waaronder 1 eindrapport.
 • Als onderdeel van de eindfase worden een prototype of andere representatie en een marketingplan gemaakt.
 • Het project levert u een innovatie, product of product/service combinatie. 

Wat wij van u verwachten

 • U bent een producerend bedrijf (minimaal 20 medewerkers) in de markt van consumentenproducten of B2B producten met enige vorm van gebruikersinteractie. Doorgaans worden de procesindustrie, handelsbedrijven, ontwerpbureaus, service-georiënteerde bedrijven, regeringsbedrijven en non-profit bedrijven uitgesloten van deelname.
 • De TU zal een entreebedrag voor deelname aan het project vragen. U heeft daarmee het recht om de resultaten van het project te gebruiken. Nadere details zullen voor aanvang van het project contractueel met u vastgelegd worden.
 • De minimale betrokkenheid van de bedrijfsbegeleider is 3 werkdagen over een periode van 5 maanden.

Bent u geïnteresseerd?

Het Joint Master Project wordt twee keer per jaar aangeboden. Uw aanvraag wordt beoordeeld op geschiktheid voor dit project. De periode van deelname wordt in onderling overleg vastgesteld. Wij zijn graag bereid om u nader te informeren over uw mogelijkheden om aan dit project deel te nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de vakcoördinatoren, of zie de contactinformatie van het valorisatieteam. 

/* */