Ondersteuning

Begeleiding in het eerste jaar

In het eerste jaar sta je er niet alleen voor, maar staat medestudenten ‚Äč‚Äčklaar om te helpen. Eerstejaarsstudenten kunnen beroep doen op hun mentor, een ouderejaarsstudent die een groep eerstejaars helpt om kennis te maken met het curriculum en de faculteit. Het is een kans om ervaringen uit te wisselen en eventuele problemen te bespreken. Het helpt je om je snel thuis te voelen in je nieuwe omgeving en om wat ritme in je studie te krijgen.

De begeleiding wordt gegeven in groepen van ongeveer 10 studenten en richt zich op vragen en informatie over de opleiding, maar ook op sociale activiteiten. De mentor is de eerste informatiebron voor studenten en kan je indien nodig ook doorverwijzen naar de studieadviseur of studievereniging. Dit zorgt ervoor dat nieuwe studenten zich sneller thuis voelen op de faculteit en hun ervaringen kunnen delen.

Persoonlijke begeleiding

De TU Delft biedt verschillende vormen van ondersteuning en begeleiding. Als algemene regel is het aan jou, de student, om duidelijk te maken wat je behoeften zijn.

Studieadviseurs
De faculteit Industrieel Ontwerpen heeft drie studieadviseurs. De studieadviseur is het eerste aanspreekpunt voor zaken die te maken hebben met je opleiding. Met vragen over je opleiding en alles wat daarmee samenhangt, kun je bij de studieadviseur terecht. Dit gaat van het plannen van je studie en advies tot begeleiding en ondersteuning bij het aanvragen van bijzondere voorzieningen, al dan niet financieel. Vooral bij problemen is het van belang om snel contact op te nemen met de studieadviseur.

Psychologen
De psychologen van de TU Delft helpen studenten met problemen die hun studievoortgang belemmeren. Ze werken met individuen en met groepen.

Centrale studentendecanen
De centrale studentendecanen van de TU Delft staan ‚Äč‚Äčklaar om alle studenten van de TU Delft bij te staan ‚Äč‚Äčop allerlei terreinen. Deze vari√ęren van overstapprogramma's tot begeleiding van topsporters en studenten met een functiebeperking of chronische ziekte. Ook regels en voorschriften die betrekking hebben op je opleiding, zoals het in- en uitschrijven, studiefinanciering en financi√ęle ondersteuning.

Alle gesprekken met studieadviseurs, universiteitspsychologen en studentendecanen zijn strikt vertrouwelijk.

Studeren met een beperking

De TU Delft heeft veel ervaring met het begeleiden van studenten met een functiebeperking of andere problemen. In veel gevallen is er ondersteuning en hulp op maat beschikbaar voor vraagstukken vari√ęrend van dyslexie en lichamelijke beperkingen tot ADHD en het autismespectrum. De studieadviseurs en studentendecanen blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Het is altijd aan de individuele student om zijn functiebeperking zo vroeg mogelijk te melden bij aanmelding voor de opleiding via Studielink.

Workshops en trainingen

TU Delft Career & Counseling Services biedt diverse workshops aan over onderwerpen als timemanagement, versnelde studievoortgang of deelname aan een Study Buddy-project.