Digital Product Development

Programmeren is niet langer voorbehouden aan informatici. In deze snel evoluerende digitale wereld hoef je als ontwerper geen softwareontwikkelaar te zijn, maar met een basis aan computerkennis en -vaardigheden ben je goed voorbereid op een diepgaande dialoog met stakeholders tijdens het productontwikkelingsproces.

Bij dit vak maken ontwerpers kennis met de digitale kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om zich effectief en verantwoord te engageren met het gehele ontwerpproces van digitale producten en services.

Hiervoor moeten nieuwe ontwikkelprocessen worden geleerd, want softwareontwikkeling verschilt sterk van de ontwikkeling van tastbare producten. Je krijgt een algemeen overzicht van internet- en netwerktechnologieën zoals bluetooth en wifi, data en de manier waarop data algoritmes aandrijven. Je leert over de belangrijke rol die de ontwerper kan spelen bij de ontwikkeling van deze algoritmes in plaats van dit geheel over te laten aan informatici.

Je leert basisprogrammeervaardigheden met Python. Je onderzoekt bedrijfsmodellen voor digitale technologieën en leert over e-afval. En je raakt bekend met de verantwoordelijkheid van ontwerpers voor het bijsturen van ontwerpkeuzes die mogelijk gevolgen hebben voor de privacy of beveiliging van een bepaald product of bepaalde service.

In een door technologie gedreven wereld biedt dit vak ontwerpers de kennis, de vaardigheden en het vertrouwen om integraal onderdeel te zijn van een breed gevarieerd ontwerpproces. De stof van dit vak is daarnaast direct toe te passen bij Design Project 2.

Vakcoördinators perspectief

“Ik vind het erg inspirerend om ontwerpers digitale vaardigheden bij te brengen. Ik wil ze de kans en het vertrouwen geven om het te proberen en eventueel te falen. Eigenlijk bestaat falen helemaal niet, maar een beetje meer risico nemen levert een hoop leermomenten op.”

Jacky Bourgeois