Understanding Values

Een ontwerp is nooit neutraal. Het heeft altijd (on)bedoelde gevolgen, die maatschappelijk, ethisch of politiek van aard kunnen zijn. Bij dit vak word je je bewust van de omgang met de complexe mondiale problemen waarvoor de wereld zich geplaatst ziet. Studenten worden geholpen om de verschillende nuances te onderscheiden en daarop in te spelen. Ze leren doelgericht te ontwerpen met gevoel voor morele verantwoordelijkheid.

Dit vak beoogt ontwerpers voor te bereiden op de complexe kwesties waarmee ze geconfronteerd zullen worden in een wereld vol historisch unieke uitdagingen.

De keuzes die tijdens het ontwerpproces worden gemaakt hebben altijd gevolgen, zowel positief als negatief, afhankelijk van je eigen invalshoek of belangen. De producten, services en systemen die we ontwerpen zullen inclusief en duurzaam moeten zijn. Dit vak wil inzicht geven in de inherente complexiteit van deze uitdaging.

Je leert ethiek en de waarden van verschillende stakeholders mee te nemen in het ontwerpproces. Je identificeert deze waarden en brengt ze in kaart in de context van een nieuw product-servicesysteem. Je overweegt wie er profiteert van deze innovatie of wie daar juist schade van ondervindt. Je leert mogelijke conflicten tussen waarden analyseren en toelichten, met als doel een aantrekkelijk voorstel te doen waarin de waarden van alle stakeholders, waaronder het milieu, tot hun recht komen.

Je ontwikkelt vaardigheid in systeemdenken en waardestromen modelleren. Je maakt kennis met een mindset, methoden en tools waarmee je kunt reflecteren over waarden, gevolgen en de verantwoordelijkheden van een ontwerper. Uiteindelijk creëer je een persoonlijke gedragscode voor jouw professionele toekomst.

Dit vak sluit goed aan op Design Project 2 en latere projecten waarbij waarden een rol spelen binnen het ontwerp.

Vakcoördinators perspectief

“Ik ben er trots op dat studenten zo vroeg in het curriculum al leren de ethiek van het ontwerpen door verschillende brillen te bekijken. Vaak leren ze dat pas in de masteropleiding, maar het is belangrijk dat dit in hun eerste jaar al uitgebreid aan bod komt.”

Lise Magnier