Opleiding

Bij de opleiding Industrieel Ontwerpen leer je om toekomstige transities te kunnen starten en vormgeven en daarbij de verbinding te leggen tussen disciplines. Denk aan transities naar duurzamere producten en diensten, gezonder leven en betere en schonere mobiliteit.

Het ontwerponderwijs rust op de pijlers People, Technology en Organisation. Je leert mensgericht ontwerpen vanuit realistische vraagstukken uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid. Hierbij gebruik je bestaande en nieuwe methodes en technologieën.

Hoe zorg je dat mensen gezonder gaan leven? Hoe zorg je dat we minder plastic afval genereren? Hoe kunnen we makkelijker naar ons werk reizen? Een ontwerper bekijkt dit vanuit de mens, de technologie en de organisatie.

Bij de mens kijk je wat de doelgroep wil en in welke context ze producten en diensten gebruiken. Je bekijkt welke technologie nu gebruikt wordt en wat we kunnen met nieuwe technologieën. Vanuit de organisatie kun je vragen krijgen als hoe verbeteren we de klantervaring, hoe verlagen we de kosten en hoe maken we ons product/dienst aantrekkelijker?

Delftse designer

Als Delftse designer ben je sterk in het analyseren van het probleem, uitdaging of opdracht en het creëren en evalueren van alternatieven. Je beschouwt het ontwerp in de context van het gebruik en je richt je op de impact en waarde van het ontwerp.

Als industrieel ontwerper verbeter je het leven van mensen en creëer je een positieve impact voor de maatschappij met het ontwerp van producten, diensten en systemen. Je kunt complexe vraagstukken aan en beschikt over een scala aan methoden om ontwerpprojecten succesvol af te ronden.

Industrieel Ontwerpen in Delft is de oudste en grootste ontwerpopleiding in Nederland. Het onderzoek en onderwijs van de faculteit Industrieel Ontwerpen is toonaangevend in de wereld.

Altijd ontwerpen

Tijdens je opleiding ben je altijd aan het ontwerpen. Elk ontwerp begint met een probleemstelling of uitdaging. Je leert een ontwerpproces volgen om tot een bruikbare oplossing te komen.

Het ontwerpproces bestaat uit verschillende fasen: onderzoek, creatie, testen, evaluatie. Deze fasen worden vaak meerdere keren doorlopen.  Je leert een scala aan methoden om het ontwerpproces goed te laten verlopen: klantonderzoek,  brainstormen,  proces schetsen, evaluatietechnieken, gebruiksonderzoek, modelleren,….

Tijdens en na je ontwerpproces presenteer je het concept of gemaakte ontwerp. Vaak werk je, net zoals in de praktijk, in een ontwerpteam.

Past dit bij jou?

Dit leer je in onze opleiding Industrieel Ontwerpen:

 • Analyseren van situaties en oplossingsrichtingen.
 • Creatief denken, zoeken naar oplossingen op verschillende manieren, en zo ideeën verzinnen.
 • Kritisch reflecteren, evalueren wat goed is en wat beter kan.
 • Samenwerken in groepen en presenteren, visualiseren en technisch documenteren.
 • Oplossingen bedenken zonder dat alle informatie beschikbaar is.
 • Omgaan met opdrachtgevers, gebruikers en producenten.
 • Samenwerken met specialisten uit andere expertisegebieden.

Dit zijn eigenschappen van onze studenten:

 • Hebben een brede interesse in mens en techniek.
 • Willen zich inzetten voor de maatschappij.
 • Zijn nieuwsgierig en willen weten wat het echte probleem is.
 • Hebben interesse om de toekomst vorm te geven.
 • Empathisch, een open mind en abstract denkvermogen.
 • Kunnen omgaan met onzekerheid.
 • Tonen initiatief.