Van hbo naar Industrieel Ontwerpen

Stap 1: Geeft je opleiding mogelijk toegang?

Check als eerste of je met jouw hbo-bachelordiploma in aanmerking kunt komen voor toelating. In deze toelatingsmatrix kun je zien of jouw opleiding in principe toegang geeft tot een van de IO-schakelprogramma's.

Stap 2: Toelatingsprocedure voor hbo'ers

Kom je op grond van je hbo-bachelordiploma in principe in aanmerking voor toelating tot een schakelprogramma naar een masteropleiding, dan doorloop je een toelatingsprocedure. Pas wanneer de procedure volledig en met goed gevolg is doorlopen, word je toegelaten. 

De toelatingsprocedure bestaat uit twee onderdelen:

  1. Toelatingsprocedure Faculteit Industrieel Ontwerpen;
  2. Inschrijf- en toelatingsprocedure TU Delft via Studielink en de Studentenadministratie (SA) van de TU Delft.

 

1. Toelatingsprocedure Faculteit Industrieel Ontwerpen   

De faculteit Industrieel Ontwerpen hanteert de volgende toelatingseisen:

  • je beschikt over een afgeronde, relevante hbo-opleiding;
  • je hebt een gewogen cijfergemiddelde van 7,50 of hoger over je gehele (propedeuse en bachelor) opleiding, exclusief stages, bedrijfsopdrachten, minors, studiereizen en afstudeerproject. De berekeningswijze van de faculteit Industrieel Ontwerpen is doorslaggevend;
  • je afstudeercijfer moet met een 8.0 of hoger beoordeeld zijn.

Wil je in aanmerking komen voor toelating tot een schakelprogramma naar een masteropleiding, dan moet je uiterlijk 30 november een ‘verzoek tot toelating’ indienen bij de faculteit Industrieel Ontwerpen. Je verzoek tot toelating bestaat uit:

  1. Gewaarmerkte kopie van al je cijferlijsten en diploma’s, in hardcopy te versturen naar de faculteit Industrieel Ontwerpen, t.a.v. dhr. S. Melchior, Landbergstraat 15, kamer C4-150, 2628 CE Delft.
  2. Een digitaal ingediend volledig ingevuld formulier “Verzoek tot toelating”. Het formulier is hier te downloaden.

Je wordt toegelaten tot een schakelprogramma, dat – nadat je het met goed gevolg hebt afgelegd – toelating geeft tot de master van je keuze. De schakelprogramma’s worden alleen aangeboden in het tweede semester. Haal je het, dan kun je per 1 september van het daarop volgende studiejaar starten met de master. 

 

NB: Voldoe je niet of niet tijdig aan de toelatingsvoorwaarden (afgeronde relevante vooropleiding, vereiste cijfergemiddelde en/of het vereiste afstudeercijfer), dan heeft het geen zin om een toelatingsverzoek in te dienen; het verzoek zal niet in behandeling worden genomen. Ook onvolledige of te laat ingediende toelatingsverzoeken worden niet in behandeling genomen. 

 

2. Inschrijf- en toelatingsprocedure TU Delft  

Naast de toelatingseisen van de faculteit Industrieel Ontwerpen gelden ook TU-brede toelatingseisen: je dient op eigen gelegenheid een toets Engels en een toets Wiskunde te behalen. Meer informatie over deze toelatingseisen vind je hier

Alle schakelprogramma’s van de faculteit Industrieel Ontwerpen worden uitsluitend in het Nederlands aangeboden. Voor kandidaten van Nederlandse hbo-opleidingen die niet Nederlandstalig worden gegeven, is ook een taaltoets Nederlands verplicht. Meer informatie over deze toelatingseis vind je hier.

(kijk bij 2: Language Requirements, Fully Dutch taught Bachelorprogrammes)

Het voldoen aan de hier genoemde toelatingseisen is onderdeel van de inschrijf- en toelatingsprocedure van de TU Delft. Deze inschrijf- en toelatingsprocedure loopt buiten de faculteit Industrieel Ontwerpen om. Meer informatie vind je hier

Let op: voor de faculteit Industrieel Ontwerpen gelden afwijkende data.