Van wo naar Industrieel Ontwerpen

Stap 1: Geeft je opleiding mogelijk toegang?

Check als eerste of je met jouw wo-bachelordiploma in aanmerking kunt komen voor toelating. In deze toelatingsmatrix kun je zien of jouw opleiding toegang geeft tot een van de IO-schakelprogramma's. Kom je op grond van je wo-bachelordiploma in aanmerking voor toelating tot een schakelprogramma voor onze masteropleidingen, dan doorloop je de volgende toelatingsprocedure.

Stap 2: Toelatingsprocedure voor wo'ers

Kom je op grond van je wo-bachelordiploma in aanmerking voor toelating tot een schakelprogramma naar een masteropleiding, dan doorloop je een toelatingsprocedure. Pas wanneer de procedure volledig en met goed gevolg is doorlopen, word je toegelaten. 

De toelatingsprocedure bestaat uit twee onderdelen:

  1. Toelatingsprocedure Faculteit Industrieel Ontwerpen;
  2. Inschrijf- en toelatingsprocedure TU Delft via Studielink en de Studentenadministratie (SA) van de TU Delft

1. Toelatingsprocedure Faculteit Industrieel Ontwerpen   

Om toegelaten te kunnen worden beschik je over een afgeronde relevante BSc-opleiding. De faculteit Industrieel Ontwerpen stelt geen nadere toelatingseisen. Je wordt toegelaten tot een schakelprogramma dat – nadat je het met goed gevolg hebt afgelegd – toelating geeft tot de master van je keuze. De schakelprogramma’s worden alleen aangeboden in het tweede semester. Haal je het, dan kun je per 1 september van het daarop volgende studiejaar starten met de master. 

Wil je in aanmerking komen voor toelating tot een schakelprogramma naar een masteropleiding, dan moet je uiterlijk 30 november het formulier ‘Verzoek tot Toelating’ volledig ingevuld indienen bij de faculteit Industrieel Ontwerpen. Het formulier is hier te downloaden.

Het volledig ingevulde formulier kun je mailen naar Schakelen-IO@tudelft.nl. 

* Voor studenten van UT Industrieel Ontwerpen en TU/e Industrial Design geldt geen verplicht schakelprogramma. Er is directe instroom in een MSc-programma mogelijk per 1 september (aanmelden bij de faculteit Industrieel Ontwerpen voor 30 juni) of per 1 februari (aanmelden bij de faculteit Industrieel Ontwerpen uiterlijk 30 november).

NB: Onvolledige of te laat ingediende formulieren worden niet in behandeling genomen.  

 

2. Inschrijf- en toelatingsprocedure TU Delft  

Om toegelaten te kunnen worden beschik je over een afgeronde relevante BSc-opleiding. De TU Delft stelt geen nadere toelatingseisen. De inschrijf- en toelatingsprocedure van de TU Delft loopt buiten de faculteit Industrieel Ontwerpen om. Meer informatie vind je hier

Let op: voor de faculteit Industrieel Ontwerpen gelden afwijkende data.