Contact

TU Delft maakt gebruik van de technologische kennis ten behoeve van economische en sociale doeleinden en zorgt ervoor dat deze kennis wordt vertaald naar nieuwe bedrijven, producten, diensten en processen. Het Valorisatie Centrum van TU Delft helpt wetenschappers en ondersteunend personeel om innovaties op de markt te brengen. 

Neem voor algemene vragen en informatie over het Valorisatie Centrum contact op met valorisatie@tudelft.nl

Team Business Relations


Het Business Relations Team beheert en onderhoudt het relatienetwerk van de TU Delft. Het team is goed op de hoogte van het meest recente wetenschappelijk onderzoek dat aan de TU Delft wordt uitgevoerd en is bekend met de behoeften uit de particuliere sector. Business Relations houdt zich ook bezig met marktonderzoek, business development en matchmaking tussen kleine, middelgrote en grote ondernemingen en onderzoekers.
Om duurzame samenwerkingsverbanden te initiëren en faciliteren, zoekt het team continu naar partners in multidisciplinaire instellingen.

Cleantech /Science Park / Infrastructure

Friso Lippmann

High Tech, all other area's

Antal Baggerman

Optics / Aerospace / Robotics

Anke Peters

Oil & Gas / Safety & Security

Harry de Groot

Health / Food / Chemistry

Steven Lohle

Medtech / TU Delft Global Initiative

Emelie van Bentum

Octrooien & Licenties


Octrooien en Licentieovereenkomsten vormen een belangrijk onderdeel van waarde toekenning (valoriseren) van uitvindingen en technische knowhow ontwikkeld aan de Universiteit. Het team van intellectuele eigendom verkent de verschillende mogelijkheden, beschermt het intellectuele eigendom en geeft advies over het proces van vermarkten aan medewerkers van de TU Delft. Ook adviseren ze over de naleving van nationale regelgeving en compatibiliteit met nationale en internationale onderzoeksprogramma's.

Project Management & Development


Het Project Management & Development Team bestaat uit deskundigen op het gebied van grootschalige projectontwikkeling en projectmanagement. Het team onderzoekt, initieert, implementeert, coördineert en beheert projecten voor onderzoek en innovatie, die veelal in een consortium worden uitgevoerd. De projecten zijn gericht op het versnellen van innovaties voor wereldwijde uitdagingen. Binnen de onderzoeksfaciliteiten en ‘levende’ labs, kunnen alle partijen die hieraan bijdragen hun innovaties testen en presenteren aan potentiële klanten, beleidsmakers, investeerders, media en eindgebruikers.

Funding


Samen met het academisch personeel vormt het Funding team een succesvolle partner in het agenderen van onderzoeksbeleid en de ontwikkeling van lange termijn onderzoeksprogramma's van de Nederlandse overheid en de Europese Unie.
De TU Delft zoekt de dialoog op met de industrie, beleidsmakers en politici van Nederland en de Europese Unie. Het Funding team helpt haar achterban met de indiening van het voorstel, maar helpt ook bij het samenbrengen van partijen om gezamenlijke voorstellen in te brengen.